Vaart Zuidzijde 71

AHT

September 1996

September 1996

  • Tien jaar Open Monumentendag Assen
  • Het Provinciaal Gedenkteken op de Brink
  • Een wandeling over het landgoed Overcingel
  • Het Gratamahuis aan de Vaart
  • Samenspel van stedebouw en architectuur in Oud-Zuid
  • Hoe een vreemdeling Assen ziet
  • Een curieuze begraafplaats in het Asserbos
  • De Jozefkerk: een Waterstaatswerk aan het Kerkplein
  • De Bethelkerk: de voormalige synagoge aan de Groningerstraat
  • De Nederlands-Hervormde Kapel: een kerkgebouw voor de muze
  • De R.K. kerk H. Maria ten Hemelopneming: een jong monument
  • De Zuiderkerk: de kerk van de Synode van Assen
  • Stille getuigen: Het botenhuisje van de Witterbrug

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners