Stadswandelingen

De stadsgidsen van de Asser Historische Vereniging nemen u mee op een boeiende wandeling door de stad. Anderhalf uur lang hoort en ziet u bekende en minder bekende wetenswaardigheden over de hoofdstad van Drenthe.

De wandelingen zijn geschikt voor mensen in een rolstoel of een scootmobiel.

In de maanden juni, juli en augustus start elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag een wandeling bij het Drents Museum. Belangstellenden kunnen zich vooraf melden bij de VVV in de Markstraat. Deelname kost vijf euro per persoon.

De zomerwandeling is interessant voor elke toerist die Assen wil leren kennen én voor elke Assenaar die eens met andere ogen naar zijn of haar stad wil kijken.

Groepen kunnen voor elk gewenst tijdstip in het hele jaar een wandeling boeken bij het VVV-kantoor. Er zijn verschillende wandelingen beschikbaar.

 

  • Centrumwandeling

Deze wandeling door het oudste deel van Assen besteedt aandacht aan het ontstaan van de stad en de belangrijkste ontwikkelingen daarna.

  • De assen van Assen

Deze wandeling gaat langs de twee assen van Assen: de Vaart en de Hoofdlaan/Dr. Nassaulaan/Torenlaan. Beide assen zijn gericht op het torentje van de Abdijkerk en vormen de leidraad voor de groei van dorp naar stad. Zowel Vaart als Dr. Nassaulaan staan bekend om de fraaie herenhuizen, waar Assen de bijnaam ‘stad der paleizen’ aan te danken heeft.

  • Vaartwandeling

Een wandeling langs beide zijden van de Vaart, waar (voormalige) bedrijvigheid en woonhuizen elkaar afwisselen. Alle gangbare bouwstijlen uit de laatste tweehonderd jaar zijn hier vertegenwoordigd.

  • Centrum-Noord

Deze wandeling door het noordelijk deel van het Asser centrum kent een grote diversiteit: van het kloosterverleden en de Asser ‘Heeren’ met hun monumentale huizen en veel ruimte tot aan de ‘gewone luijden’ en de bijbehorende lage en dichte bebouwing.

  • Oud-Zuid

Een wandelroute door de woonwijk ten zuiden van de oude binnenstad, die grofweg in de periode 1880-1935 tot stand is gekomen. In de wijk is een grote verscheidenheid aan architectuur-stijlen te vinden. Tientallen huizen zijn ontworpen door de Asser architect Jan Hendrik van Houten. Daarnaast is de wijk het domicilie geweest van meerdere mensen die lokaal, provinciaal of landelijk van grote betekenis zijn geweest.

  • Joodse wandeling

Een wandeling door de buurt waar veel Assenaren van Joodse afkomst woonden, waarin de synagoge natuurlijk niet ontbreekt.

  • Bos en park

Deze wandeling gaat vanaf De Bonte Wever langs de Asser sportvelden naar het Asserbos. Een bijzonder ‘Sterrenbos’, ontworpen ter vermaak van de bevolking met zowel oude als jongere aanplant én zelfs een stukje oerbos. Naast het bos komen ook de hertenkamp, het Van der Feltzpark, de Dr. Nassaulaan met de statige woningen en de nieuwe vijver aan bod tijdens deze wandeling.

 

De stadsgidsen zijn wandelende encyclopedieën van de stad en kunnen daardoor ook een wandeling op maat verzorgen. Bijvoorbeeld over de bijzondere Noorderbegraafplaats of door de Molenwijkbuurt.

Daarnaast wordt in Assen regelmatig een culinaire stadswandeling georganiseerd. Dit is een middag met een diner waarvan de verschillende gangen zijn verspreid over meerdere restaurants in Assen. Tussen deze gangen wordt gewandeld onder leiding van een gids. Voor inlichtingen en boekingen kunt u terecht bij Culinair Assen Te Voet via mailadres culinairassentevoet@gmail.com

Het boeken van stadswandelingen kan via de VVV aan de Marktstraat 8-10 in Assen, tel. 0592 243788 of mail: info@vvvassen.nl

Voor algemene vragen kunt u terecht bij de coördinator van de stadsgidsen, Rens de Ruiter. Tel. 06 50298562, mail: contact@ahvassen.nl

 

Belangrijk: voorwaarden

Deelnemen aan een stadswandeling is voor eigen risico. De Asser Historische Vereniging en de VVV zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, al dan niet veroorzaakt door een deelnemer aan de wandeling. Dit geldt ook voor beschadiging of vermissing van eigendommen. Deelname aan een stadswandeling veronderstelt instemming met hierboven genoemde bepalingen.

Aanvullende voorwaarden groepswandelingen

Een groepswandeling kan worden geboekt voor groepen die uit minimaal vijf personen bestaan. In overleg met de VVV wordt bepaald hoeveel gidsen u nodig hebt. U betaalt vooraf per gids € 50,- aan de VVV. Grote groepen waarvoor meerdere gidsen nodig zijn, zijn meestal geen bezwaar maar u moet dit tijdig aanvragen.

De stadswandelingen kunnen op verzoek ook in het Engels, Duits, Frans en Drents worden verzorgd. Ook dit dient u tijdig aan te vragen.

Voor alle andere bijzonderheden geldt eveneens dat er veel mogelijk is, als u vroegtijdig contact opneemt met de VVV om dit te overleggen.