Redactie AHT

Bertus Boivin
Ger Gramsma
Roelof Hoekman (beeldredacteur)
Bernd Otter (hoofdredacteur)
Bert Ritsema (eindredacteur)
Sophie Timmer

De redactie is bereikbaar via het mailadres redactie@ahvassen.nl en telefoonnummer 0592 350767.