Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

22 maart 2021

In 2021 wordt de jaarvergadering digitaal gehouden op 26 april 2021. De leden krijgen bij het Asser Historisch Tijdschrift van maart 2021 de agenda voor deze vergadering en het verkort jaarverslag. Zij kunnen digitaal, telefonisch en schriftelijk de overige stukken opvragen. Leden die niet over internet beschikken, kunnen tot 21 april hun mening over de…

Lees meer


Jaarverslag 2019

22 juni 2020

Door de corona-maatregelen kon de jaarvergadering op 14 april jl. niet doorgaan. Inmiddels is de kascommissie wel aan de slag gegaan en hebben zij een positief oordeel gegeven over de financiële stand van zaken. Hopelijk kan de jaarvergadering alsnog in oktober worden gehouden. Verkort jaarverslag 2019 Algemeen De Asser Historische Vereniging stelt zich ten doel…

Lees meer


Jaarverslag 2018

17 maart 2019

Op maandagavond 8 april 2019 wordt de jaarvergadering gehouden, 19.30 uur, Het Schakelveld. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd middels de nieuwsbrief en de agenda van de vergadering. Jaarverslag 2018  Algemeen De Asser Historische Vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de historie van de stad op te wekken en te versterken. In 2018 timmerde…

Lees meer