Gemeentelijke monumenten

Overzicht gemeentelijke monumenten in Assen (mei 1999)

Met een * gemarkeerde monumenten hebben tevens bovenlokale waarde (provinciaal monument)

 

Amelte ongenummerd
Restant landgoed “Vredeveld” met graftombe uit 1871 “Valkenstijn” met aanleg en toegangshek 16de eeuws landgoed. Landhuis in 1966 gesloopt. Sinds 1979 wandelpark.   tweepersoons graftombe is de enige particuliere “begraafplaats” in de gemeente Assen. Valkenstijn heete vóór het in de negentiende eeuw deze naam kreeg Vredeveld. Havezathe die zijn oorsprong had eind zestiende eeuw. Het landgoed kreeg de naam Valkenstijn toen het in 1842 in bezit kwam van Augustinus Valkenstijn en zijn vrouw Louise, die in de tombe zijn begraven, die bij het overlijden van Augustinus is voorzien van een door de Asser IJzergieterij gemaakt gietijzeren grafteken. Tombe gerestaureerd in 2002. Het monumentale huis is afgebroken in 1966. Een belangrijk deel van de aanleg van het terrein met toegangshek, oprijlaan, waterpartijen en het erachter gelegen graf zijn de restanten van het landgoed. De aanleg met toegangshek, oprijlaan en waterpartijen maken deel uit van de bescherming.

Amelte ongenummerd Vredeveld, GM DSCF6387

Amelte ongenummerd Vredeveld, GM DSCF6390

Amelte ongenummerd Vredeveld, GM DSCF6395

Amelte 1
Woonhuis boswachterswoning 1860 landelijke bouwkunst.

Amelte 1, GM DSCF6404

Straatnaam : Amelte

Huisnummer(s) : 1

Plaats : 9404 EL ASSEN

Inleiding

Het omstreeks 1860 gebouwde woonhuis kan oorspronkelijk hebben gediend als dienstwoning, dat deel uitmaakte van het landgoed Valkenstijn of een functie hebben gehad als boswachterswoning. Het pand heeft de karakteristieke kenmerken van de 19de eeuwse woonhuisarchitectuur, waarin de invloeden van de landelijke bouwkunst herkenbaar en mede bepalend zijn voor het aanzien. Het heeft in de jaren ’60 gediend als troephuis van de padvinderij. Tegenwoordig maakt het deel uit van het tennispark Amelte.

Omschrijving

Het in gepleisterde handvormsteen vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken pand is verdiepingloos en heeft een met riet en platte friese pannen (Twee lagen aan de onderkant van beide dakschilden), uitkragend schilddak met twee ongepleisterde schoorstenen op de nok. De wit geschilderde gevels hebben een gepleisterde plint. De symmetrische voorgevel wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van drie rechtgesloten porte brisées met zesruits ramen en een geprofileerde houten omlijsting. Boven op een vlakke cordonlijst staan drie halfronde zoldervensters met diamantkop in de sluitstenen van de eveneens houten profiellijsten. De dakrand is voorzien van gesneden windveren en een hangende makelaar.

De rechter zijgevel is voorzien van een brede, met luiken behangen deur met een drieruits deurraam, waarvan de hoeken zijn afgerond. De gevel bevat verder nog twee kleine venstertjes onder rollaag en een groter schuifvenster met roedenverdeling, eveneens onder rollaag. De dakrand is evenals die aan de linker zijde voorzien van goten op ijzeren klampen en een accoladevormige windveer.

De linker gevel bevat een paneeldeur onder een drieruits bovenlicht en een schuifvenster met roedenverdeling. In de achtergevel staat een deur met drieruits bovenlicht en een zijlicht in de vorm van een rechtgesloten schuifraam met roedenverdeling, alles onder rollaag. De linksachter, waarschijnlijk later toegevoegde aanbouw staat onder een met hollandse pannen gedekt zadeldak. Het is onder meer voorzien van schuifvensters met roedenverdeling onder rollaag en een reeks van vier porte brisées met zesruits ramen in de rechter gevel. Ze komen uit op een terras en staan onder een moderne luifel. De voorste kopgevel van het bijgebouw is voorzien van een deur onder rollaag en een rond zoldervenstertje.

WAARDERING

Het zeer karakteristieke huis is een mooi en vrij gaaf voorbeeld van landelijke negentiende eeuwse woonhuisarchitectuur en derhalve van architectuurhistorische waarde. In hoeverre het pand nog van historisch en/of cultuurhistorisch belang is hangt af van de ontstaansgeschiedenis, waarover weinig bekend is. Het is goed geïntegreerd in het omringende, lommerrijke landschap en heeft daarom tevens landschappelijke waarde.

 

Beilerstraat 2
Woonhuis  eclectische stijl dateert oorspronkelijk uit 1833 en wl met in het voorste deel de onderwijzerswoning. Het vooraanzicht dateert van omstreeks 1875.

Beilerstraat 2, GM IMG 0661 (2)

Straat: Beilerstraat

Huisnnummer: 2

Inleiding
Het in een landelijke eclectische stijl gebouwde woonhuis da­teert oorspronkelijk uit 1833 en had oorspronkelijk de functie van SCHOOL. Het voorste deel van het pand was waarschijnlijk de onder­wijzers­woning. Het diepe gedeelte daar achter bevatte de klasloka­len. Het vooraanzicht van deze voormalige Zuiderschool in de huidige vorm dateert van om­streeks 1875, hoewel de voor­deur doet vermoeden dat ook in het begin van de twin­tigste eeuw een verbou­wing aan het pand heeft plaats gevonden. Het pand maakt deel uit van het be­schermde stads­gezicht Assen.

Omschrijving
Het verdiepingloze, vanuit een rechthoekige plattegrond opge­trokken, diepe pand staat onder een met gesmoorde platte friese pannen gedekt wolfdak. Het heeft wit geschilderde ge­pleisterde gevels en een grijs geschilderde plint. De drie traveeën brede voorgevel heeft op de begane grond twee getoogde vensters met profiellijst. De entree­partij bestaat uit een bakstenen stoepje met twee hardste­nen treeplaten, een art nou­veau vleugeldeur met snijwerk, stolp­naald en smeedijze­ren raam­ijzers onder een geprofileerd kalf en getoogd bovenlicht met gietijzeren levensboom. De deuromlijsting staat op hard­stenen neuten en heeft een gewelfde kroonlijst. De kruisven­sters op de zolderverdieping zijn eveneens voorzien van een profiellijst en zijn behangen met persiennes. De gevel wordt beëindigd door een uitkragende, geprofileerde kroonlijst onder wolfsend.
Het voorste (rechter) deel van de linker zijgevel (met goot­lijst op klossen) is voorzien van twee getoogde vensters. De overige ven­sters en de twee porte brisées in deze gevel zijn rechtgesloten. Uit het dakschild steekt een forse houten dakkapel met zadeldak, een brede, samengestelde vensterpartij en vleugelstukken. De achtergevel wordt eveneens beëindigd door een kroonlijst onder wolfsend.

Linksachter tegen de zijgevel staat een moderne dubbele garage onder plat dak, die niet onder de bescherming valt.

Waardering
Het karakteristieke pand valt met name op door de langgerekt­heid en de vorm van de zowel aan de landelijke bouwkunst als aan de typisch negentiende eeuwse eclectische bouwkunst refe­rerende voorgevel, waardoor het pand architec­tuurhistorisch waarde heeft. Vanwege de oorspronkelijke functie is de voorma­lige school ook van cultuurhis­torisch belang en heeft als deel van de waardevolle laat-negentiende en vroegtwintigste bebouwing in de Beilerstraat tevens ensemblewaarde.

Beilerstraat 4
Woonhuis ca 1890 Asser type.

Beilerstraat 4, GM IMG 0663 (1)

 

Beilerstraat 6
Woonhuis ca 1890 Asser type.

Beilerstraat 6, IMG 0667

 

Beilerstraat 8
Woonhuis 1901 gebouwd voor de familie van Konijnenburg in een aan de art nouveau verwante bouwstijl. Weduwe I. Sluis-Homan liet in 1908 het pand vergroten naar ontwerp van J. Smallenbroek, waarschijnlijk ook de bouwmeester van het andere gedeelte van het huis. In 1963 zusterhuis van het Wilhelmina ziekenhuis.

Beilerstraat 8, IMG 0669 (1)

 

Beilerstraat 11
Woonhuis omstreeks 1905 overgangsstijl. In 1915 inwendig verbouwd. In de jaren 1940-1942 is het door de Duitsers gebruikt als onderkomen van de Ordnungspolizei en als woning van de Ortskommandant. In de jaren vijftig kraamkliniek. In 1963 betrokken door het Drents Landbouwgenootschap.

Beilerstraat 11, IMG 0674 (1)

Straatnaam       : Beilerstraat
Huisnummer(s) : 11
Plaats               : 9401 PA  ASSEN

Inleiding
Het omstreeks 1905 gebouwde woonhuis is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke overgangsstijl. In 1915 heeft het huis een inwendige verbouwing ondergaan. In de jaren 1940-1942 is het door de Duitsers gebruikt als onderkomen van de Ordnungspolizei en als woning van de Ortskommandant. In de jaren vijftig deed het dienst als kraam­kliniek. Het herenhuis, dat in 1963 werd betrokken door het Drents Landbouw­genootschap is een van de vele waardevolle laat-negentien­de en vroeg-twin­tigste eeuwse panden in de Beiler­straat en ­maakt deel uit van het bescherm­de stadsge­zicht Assen.

Omschrijving
Het pand heeft een verdieping onder een met platte friese pannen gedekt afgeknot schilddak en zadeldak. De voorgevel van het huis is voorzien van een grijs-blauwe, gepleisterde plint met ronde venti­latie-openingen en gevelaccenten van oranje verblendsteen. De asymmetrische voorgevel heeft een drie-assige linker gevelpartij met op de begane grond twee rechtgesloten vensters en een eveneens rechtgesloten deur, alle onder latei en verblendstenen segmentboog. De boven een hardstenen stoepje staande paneeldeur is voorzien van smeedijzeren art nouveau raamijzers. Op de verdieping bevinden zich twee vensters als die op de begane grond, alsmede een porte brisée met bovenlicht, die uitkomt op een houten balkon. Deze steunt op één korbeel en is voorzien van ijzeren hekjes tussen met art nouveau decoraties versierde houten hoekbalusters. Het risalerende, iets hoger opgaan­de rechter geveldeel is een topgevel met op de begane grond twee vensters als in de linker gevelpartij, maar met met sluit- en aanzetstenen, die door een speklaag met elkaar zijn verbonden. In de linker zijkant van het risaliet bevindt zich tevens een smal, op de voordeur georiënteerd venster. Op de verdie­ping staat een brede, getoogde vensterpartij, waarvan de aanzetste­nen door middel van een speklaag zijn verbonden met op de verdie­ping aangezette hoeklisenen. De geveltop heeft kraagstenen aan de dakaanzet, geprofileerde deklijsten en een uitgemetselde tuit met ijzeren windvaan. Een grote verblendstenen segmentboog is doorge­trokken vanuit de lisenen en wordt in het midden onderbroken door de vensterboog met sluit- en aanzetstenen van het getoogde zolder­venster.
De linker zijgevel, met een kelder­venster in de geplies­ter­de plint en een hardstenen plaat met ‘brie­ven’, was oorspronke­lijk voorzien van een venster, maar is nu blind. Aan de achterzijde bevindt zich een grote uitbouw met verdieping onder plat dak met een eveneens onder plat dak staande aanbouw. De geveltop van de achtergevel is even­eens voorzien van kraagstenen en een tuit.

Waardering
Het pand heeft een nog gave hoofdvorm en is een karakteristiek specimen van vroeg-twintigste eeuwse overgangsarchitectuur, waar­door het architectuurhistorische waarde heeft.
Vanwege het “oor­logsverleden” is het ook van enige historische betekenis. Als beeldon­dersteu­nend onderdeel van de waardevolle laat-negentiende en vroeg-twin­tigste eeuwse bebouwing aan de Beilerstraat heeft het pand tevens ensem­blewaarde.

 

Beilerstraat 12
Woonhuis omstreeks 1870. Jugendstilkenmerken na een verbouwing in 1911 in opdracht van M. Alink waaronder een extra verdieping.

Beilerstraat 12, IMG 0682 (1)

Beilerstraat 13
Woonhuis omstreeks 1870 eclectische stijl (zie ook Beilerstraat 15).

Beilerstraat 13, IMG 0678 (1)

Beilerstraat 14
Woonhuis ca. 1870 Huidige aanzien na een omstreeks 1905 uitgevoerde ingrijpende verbouwing, waarbij onder meer de verdieping is toegevoegd en de huidige voorgevel is ontstaan.

Beilerstraat 14, IMG 0683 (1)

Beilerstraat 15
Woonhuis omstreeks 1870 eclectische stijl. In 1939 werd het huis inwendig verbouwd en opgesplitst in twee woningen.

Beilerstraat 15, IMG 0680 (1)

Beilerstraat 16-18
Woonhuis 1875. In 1916 is achter het huis een kantoor gebouwd van de Nederlandsche Bank. In 1923 is het pand verbouwd en opgesplitst. Omstreeks 1975 is de kluis verwijderd.

Beilerstraat 16 18, GM DSCF6500

Beilerstraat 23
Woonhuis met gietijzeren hekwerk aan voorzijde omstreeks 1900;  aan de neo-renaissance verwante overgangsarchitectuur. Kreeg in de jaren zeventig een kantoorfunctie.

Beilerstraat 23, IMG 0690 (2)

Beilerstraat 25
Woonhuis met gietijzeren hekwerk aan voorzijde. In 1898 voor de familie Kuipers gebouwd; typische vertegenwoordiger van woonhuisarchitectuur in een aan de neorenaissance verwante overgangsstijl.

Beilerstraat 25, GM DSCF6554

Beilerstraat 27
Woonhuis omstreeks 1900; Asser type waarschijnlijk gebouwd als woonhuis. In 1916 in opdracht van R. Meijer verbouwd tot meubelzaak. Hierbij werden onder meer de twee vensters links van de entree vervangen door een groot etalagevenster. In hetzelfde jaar verrees in de tuin een meubelmakerswerkplaats in 1922 uitgebreid met een machinekamer.

Beilerstraat 27, IMG 0694 (1)

Beilerstraat 29
Woonhuis verhoogd ca1895 eclectisch; voorbeeld van laat negentiende eeuwse woonhuisarchitectuur met in de stijl van de neorenaissance uitgevoerde details. Het huis, van oorsprong ouder, is verwant aan het Asser type.

Beilerstraat 29, GM DSCF6548

Beilerstraat 31
Woonhuis omstreeks 1900 Asser type.

Beilerstraat 31IMG 0701

Beilerstraat 32
Conciergewoning bij de in 1867 gebouwde Rijks H.B.S. (1911 J.A.W. Vrijman Rijksbouwkundige voor de Gebouwen van Onderwijs)  J. A. Vrijman. late art nouveau in combinatie met elementen van de chaletstijl.

Beilerstraat 32, GM DSCF6516

Beilerstraat 35
Woonhuis omstreeks 1875; aan het Asser type verwante vertegenwoordiger van de negentiende eeuwse woonhuisarchitectuur.

Beilerstraat 35, GM DSCF6544

Beilerstraat 37
Woonhuis verhoogd ca1875 eclectisch aan het Asser type verwante vertegenwoordiger van de negentiende eeuwse woonhuisarchitectuur.

Beilerstraat 37, IMG 0703 (2)

Beilerstraat 43
Woonhuis omstreeks 1900 maar waarschijnlijk van oorsprong ouder. Waarschijnlijk gebouwd rond 1853 als landgoed. Jugendstilkenmerken en verwant aan het Asser type.

Beilerstraat 43, GM DSCF6514

Beilerstraat 57-57a-57b-59 *
Dubbel woonhuis met smeed- en gietijzeren hekwerk aan voorzijde waarschijnlijk in 1905 gebouwd; overgangsstijl van omstreeks de eeuwwisseling. bijzonderheid: drie bouwlagen in plaats van de gebruikelijke een of twee. Ook provinciaal monument.

Beilerstraat 57-57a-57b-59, GM DSCF6523

Beilerstraat 86
Zuiderbegraafplaats  (1892 J. Vroom sr) Engelse landschapsstijl. hekwerk en baarhuisje. Toegangshekken zijn rijksmonument.  Uitgebreid in 1925 en 1941.

Beilerstraat 86, Zuiderbegraafplaats, RM, IMG 0835 (17)

Beilerstraat 86, RM, Baarhuisje, IMG 0885 (3)

Beilerstraat 145-147*
Dubbel woonhuis met smeedijzeren hekwerk aan voorzijdenr. 145  in 1906 gebouwd in eigen beheer voor de Groninger architect P. Belgraver. Overgangsstijl met jugendstilkenmerken. Ook provinciaal monument.

Beilerstraat 145 147, GM DSCF6527

Beilerstraat 149-151; 153-155 *
Twee dubbele woonhuizen ca 1910 jugendstil/neorenaissance Rijtje omstreeks 1905 gebouwde herenhuizen bestaat uit twee dubbele woonhuizen.  met jugendstilkenmerken. Het pand 149-151 is tijdens de Tweede Wereldoorlog in gebruik geweest als kantoor van Rijkswaterstaat. In 1958 opnieuw verbouwd en vervolgens tot 1985 gebruikt als kantoor van de Rijksverkeersinspectie. Tegenwoordig weer woonhuis.  Ook provinciaal monument.

Beilerstraat 149 151, GM DSCF6528

Beilerstraat 153 155, GM DSCF6532

Beilerstraat 173 *
Villa “Boschlust” met tuinaanleg aan voorzijde woonhuis (ca 1885). Eclectisch; Asser type. Voormalig landgoed had dezelfde naam en kende eerder ook al woonhuis. Van oorsprong één bouwlaag met rieten kap, in 1907-1908 ingrijpend verbouwd in opdracht van B.W.N. Servatius door de Asser aannemer A. de Vries Hzn. Pand werd sterk vergroot en kreeg een verdieping. Sinds 1968 in gebruik als gezinsvervangend tehuis en onderkomen voor asielzoekers.

Beilerstraat 173, GM DSCF6534

Brink 39
Woonhuis 19de eeuw Asser type. Het huis heeft een hoog opgaande middenpartij die later is toegevoegd. Dienst gedaan als politiebureau en kantoor voor welzijnswerk, sinds 1999 weer woonhuis.

Brink 39, IMG 0570 (1)

Collardslaan 4
Woonhuis  omstreeks 1895omstreeks 1895; herenhuis met lijstgevel en vormt een eenheid met de buurpanden nr.2 (rijksmonument) en 6.

Collardslaan 4, GM DSCF6639

Collardslaan 6*
Woonhuis zie Collardslaan 4. Ook provinciaal monument.

Collardslaan 6, GM DSCF6644

Dr. Nassaulaan 4
Woonhuis van het Asser type omstreeks 1865 gebouwd. Hoog opgaande gevelpartij in de linker zijgevel waarschijnlijk door verbouwing vlak na 1900. Het vrijstaande hoekpand behoort tot de oudste in de “paleizenbuurt”.

Dr. Nassaulaan 4, IMG 0719

Dr. Nassaulaan 10*
Woonhuis met interieur (ca 1900  neorenaissance). Ook provinciaal monument. Woonhuis van onder meer de legendarische dokter Mook, die in de oorlog veel joden in bescherming nam.

Dr. Nassaulaan 10, IMG 0728

Dr. Nassaulaan 18
Woonhuis gebouwd in 1914 voor F.H.A. Stel, ook de architect van het pand. De bouw in een aan de art nouveau verwante stijl uitgevoerd door aannemer H.C. Lunshof.

Dr. Nassaulaan 18, IMG 0734 (3)

Emmastraat 29-31; 33-35-37-39;* 41-43
Twee dubbele en blokje van vier middenstandshuizen (1922-1923 M. de Vries) zakelijk expressionisme met invloeden van de Amsterdamse School. Ook provinciaal monument. De rijtjes officierswoningen lijken gelijk maar zijn het bepaald niet. De eerste serie is wat ouder van de volgende, maar ze hebben allemaal dezelfde strak expressionistische stijl met decoratief metselverband een smeedijzeren sierelementen aan de dakranden. Symmetrie valt op door de erkers en de balkons. Toch vallen de eerste en de laatste blokken niet onder de monumentenwet. De Assenaren spraken destijds schande van het feit dat de huizen een plat dak hadden.

Emmastraat 29-31, IMG 0927

Emmastraat 33-35, IMG 0928

Emmastraat 35-37, IMG 0929

Emmastraat 37-39, IMG 0930

Emmastraat 41-43, IMG 0931 (1)

Hertenkamp 2-3
Dubbel woonhuis met smeedijzeren hekken aan voorzijde (1885 in een eclectische stijl).

Hertenkamp 2-3, GM IMG 9822 (4)

Hoofdvaartsweg73*
“Huize Nassau” en voorgevel voormalig koetshuis van 1860 daterend woonhuis is gebouwd op het landgoed Nassau en was onder meer de woning van dr. H.J. Nassau, naamgever van het dr. Nassaucollege. Eclectisch. Van oorsprong ouder. In 1852-1853 stond op het in 1840 nog onontgonnen terrein al een woonhuis van bescheidener formaat met een rondom het huis aangelegde waterpartij. Voormalig koetshuis is later verbouwd tot landbouwschuur.Ook provinciaal monument.

Hoofdvaartsweg 73, GM IMG 9939 (3)

Hoofdvaartsweg 99
Hallehuisboerderij met krimp omstreeks 1860 gebouwd; karakteristieke akkerbouwboerderij, zeer representatief voor het type en beeldbepalend voor de bebouwing aan dit deel van de Drentsche Hoofdvaart.

Hoofdvaartsweg 99, GM IMG 9942 (1)

Hoofdvaartsweg 130
Hallehuisboerderij met krimp omstreeks 1860 gebouwd. Voormalige akkerbouwboerderij. Ooit stonden er aan de Drentsche Hoofdvaart bij Kloosterveen vijf van deze “kloosterboerderijen”, waarvan er nog drie over zijn. Van de voorgevel is alleen het exterieur van het woongedeelte in vrijwel oorspronkelijke staat, nadat de gevels van de ingekorte schuur opnieuw zijn opgetrokken in 1975-1976. Ambachtelijk-traditionele stijl. Beeldbepalend mede door de hoog opgaande bomen (beuk, kastanje, es en eik) op het voorste deel van het erf.

Hoofdvaartsweg 130, GM IMG 9945 (2)

Javastraat 1
Woonhuis met Jugendstiltegels (1906 A. de Vries) gebouwd in opdracht van Joh. de Vries. gebouwd in opdracht van Joh. de Vries. I de oorlogsjaren ‘Duitsch Postbureau’ . gebouwd in opdracht van Joh. de Vries. gebouwd in opdracht van Joh. de Vries. In de oorlogsjaren ‘Duitsch Postbureau’ .

Javastraat 1, GM IMG 9951 (1)

Javastraat 5-7
Dubbel woonhuis (1896 J. van Houten) verbouwd in 1910 door aannemer H. Bennink. Bij deze verbouwing kreeg het huis een alweer verdwenen bakstenen ‘arkeneel’ en een serre. Neo-renaissance.

Javastraat 5-7, GM IMG 9953 (1)

Javastraat 9-11
Dubbel woonhuis.

Javastraat 9-11, GM IMG 9956 (1)

Kerkhofslaan ongenummerd
Noorderbegraafplaats (zie ook rijksmonumenten) aangelegd in 1822 en daarmee een van de oudste nog in gebruik zijnde begraafplaatsen, nadat een Napoleontisch decreet uit 1810 het begraven in de kerken verbood. Omdat dit decreet (dat in 1929 definitief werd) ook bepaalde dat ter aarde bestellingen voortaan alleen nog toe waren gestaan op al bestaande kerkhoven en speciaal ervoor aangelegde begraafplaatsen buiten de bebouwde kom werd ook de Noorderbegraafplaats buiten de toenmalige stadsgrenzen gesitueerd. De hekken en twee grafmonumenten zijn rijksmonument. Op het voorste en het achterste noordelijke perk bevinden zich de oudste graftekens. Enkele uit de jaren ’20 van de negentiende eeuw. Diverse vaak door hekwerk omheinde familiegraven van vooraanstaande Asser families. Enkele grafstenen met bijzondere doodssymbolen.

Kerkhoflaan Noorder begraafplaats, RM, IMG 9970 (1)

Kerkplein 5
Winkel met bovenwoning uit 1902 gebouwd in opdracht van wed. Roelof van Dijk als bakkerij en winkel met bovenwoning. Op dezelfde plek stond eerder een pand dat in 1890 bakkerij werd. Stijl verwant aan de Jugendstil. Werd in 1922 vergroot met een bedrijfsgedeelte.

Kerkplein 5, IMG 9988 (4)

Kerkstraat ongenummerd (naast 5)
Catechesatielokaal omstreeks 1875; maakt deel uit van het kerkcomplex van de Nederlands Hervormde Gemeente. Kerk met kosterswoning zijn rijksmonument.

Kerkstraat, ongenummerd naast 5, IMG 0081 (3)

Kerkstraat 9
Herenhuis (ca 1900) neo-renaissance.

Kerkstraat 9, GM IMG 0090 (1)

Kleuvenveld 5
Brugwachterswoning ca. 1860. Langs het voor scheepvaart geopende Noord Willemskanaal stonden meer van deze brugwachterswoningen. De brug bij deze woning was brug 7, maar is inmiddels verdwenen. Stijl verwant aan de sluiswachterswoning Kanaal 45 uit 1862 (zie rijksmonumenten). De woning is naar de achterkant vergroot voor het houden van vee.

Kleuvenveld 5, (1941)IMG 0011

Kleuvenveld 5, IMG 0008 (3)

Kloosterstraat 5*
Woonhuis naar een in 1981 voor de Stichting het Drentse Landschap herbouwde versie van een in 1979 afgebroken dubbel woonhuis uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Voor de voorgevel en de voorste delen van de zijgevels is gebruik gemaakt van oude handvormstenen. Bouwstijl verwant aan de landelijke bouwkunst uit de negentiende eeuw. Ook provinciaal monument.

Kloosterstraat 5, GM IMG 0115 (2)

Kloosterstraat 7*
Woonhuis met middengang neoclassicistisch ca 1880; vanwege de hoog opgaande middenpartij sterk verwant aan het Asser type. Verbouwd in 1914 in opdracht van G. Ebbink. Ook provinciaal monument.

Kloosterstraat 7, GM IMG 0118 (2)

Kloosterstraat 9*
Woonhuis ; enige met een verdieping in de Kloosterstraat; laat-negentiende eeuwse voorgevel, maar is van oorsprong veel ouder. Staat waarschijnlijk op een deel van de voormalige begraafplaats van het klooster Maria in Campis.  Ook provinciaal monument. Vanuit dit huis werd op 11 december 1944 de overval gepleegd . Nu is het het particuliere Oorlogs- en Verzetsmuseum, dat open is op dinsdag- en donderdagmiddag. In het huis is nog een onderduikruimte te vinden.

Kloosterstraat 9, GM IMG 0122 (2)

Kloosterstraat 11*
Woonhuis oorspronkelijk waarschijnlijk uit de eerste helft van de negentiende eeuw. sobere bouwstijl verwant aan de landelijke bouwkunst uit de negentiende eeuw. Ook provinciaal monument.

Kloosterstraat 11, GM IMG 0124 (3)

Markt 4-6*
Twee woonhuizen “De Compagnie’ ca 1860 Asser type zonder fronton. De panden zijn van oorsprong waarschijnlijk ouder dan de uit het derde kwart van de negentiende eeuw daterende voorgevels doen vermoeden. De panden hebben nog geruime tijd gediend als winkel/woonhuis, tegenwoordig restaurant. Ook provinciaal monument.

Markt 4-6, IMG 0142 (4)

Markt 22=Marktstraat 31*
Winkel/woonhuis. In 1654 werd op deze plaats een herberg gesticht, die omstreeks 1790 als logement de naam kreeg ‘De Koppelpaarden’. In 1654 werd op deze plaats een herberg gesticht, die omstreeks 1790 als logement de naam kreeg ‘De Koppelpaarden’. Stopplaats voor de postkoets Groningen-Zwolle. Het oorspronkelijke pand werd in 1846 flink verbouwd en telde toen twee bouwlagen. Het pand had in de vorige eeuw grotendeels een functie als winkel/woonhuis. De etalageramen zijn omstreeks 1918 aangebracht. In 1949 maakt het zuidelijke deel van het voormalige logement (huisnrs. 20 en 21) plaats voor de huidige bebouwing. Het heeft sinds 1988 een horecafunctie. Ook provinciaal monument.

Markt 22, IMG 0156 (2)

Marktstraat 13-15-17-19; 21;* 23-25; 27-29
Winkels met bovenwoningen De gevelreeks resteert van de laat negentiende eeuwse winkels met bovenwoningen. Bovengevels in neorenaissance stijl zijn rijkelijk voorzien van decoratieve details. Ook provinciaal monument.

Marktstraat 13-15-17-19, IMG 0161 (2)

Marktstraat 13-15-17-19, IMG 0161 (1)

Marktstraat 2*
Winkel/woonhuis  (ca.1907). Boven de geheel gewijzigde pui kenmerken van de aan de art nouveau verwante overgangsstijl. Bij een grote verbouwing naar ontwerp van architect F.A. Göbel in 1926 zou tevens de opbouw van de hoekpartij worden gewijzigd, maar de vroeg-twintigste eeuwse spits, die hierbij ook zou worden vervangen is gehandhaafd gebleven. Ook provinciaal monument.

Marktstraat 2-4, IMG 0658 (1)

Marsdijk ongenummerd (nabij 1)
Brandweerhuisje  (ca 1916) gebouwd als onderkomen voor de brandspuit van de buurtschap Peeloo. Het staat voor een in 1629 gebouwde boerderij en is een van de weinige in Drenthe nog bewaarde brandweerhuisjes.

Marsdijk, brandweerhuisje, IMG 0014 (1)

Nieuwe Huizen 2a-4
Winkel/woonhuis omstreeks 1875; eclectische stijl. In  1917 verbouwd tot winkel/woonhuis voor R. Voorenkamk, naar een ontwerp van de Asser aannemer H.C. Lunshof. Hierbij werd de zesassige eerste bouwlaag verbouwd tot een symmetrische winkelpui . Het pand is in 1989 gesloopt en in 1991 herbouwd met het oorspronkelijke aanzien.

Nieuwe Huizen 2a-4, (1)

Nieuwe Huizen 7-9-11*
Winkel/woonhuis 1913 late variant van de art nouveau 1913. Gebouwd als winkel met bedrijfspand en bovenwoning in opdracht van de koekfabrikant P. van Dijken naar ontwerp van de Asser architect H. Enklaar Azn.. Het pand heeft tegenwoordig een winkel- en horecafunctie.  Ook provinciaal monument.

Nieuwe Huizen 7-9-11, IMG 0176 (2)

Noordersingel 23
Winkelpui (ca 1880) zorgvuldig vormgegeven en fraai gedetaileerde houten winkelpui is een van de zeldzame voorbeelden van zogenaamde meubelmakersarchitectuur in Nederland. Hoewel het pand in 1906 werd verbouwd is hierbij de pui intact gelaten.

Noordersingel 23, IMG 0178 (2)

Noordersingel 29-31
Dubbel woonhuis omstreeks 1880 Typische vertegenwoordiger van de negentiende eeuwse woonhuisarchitectuur.

Noordersingel 29-31, IMG 0182 (1)

Oosterhoutstraat ongenummerd
Kapel “De Schalm” (1913 H. Enklaar) gerestaureerd 1994. De kapel van de Nederlands Hervormde gemeente is een kerkgebouw met oorspronkelijk aangebouwd catechesatielokaal en kosterswoning. Gebouwd in opdracht van het Bestuur van de Vereeniging voor Christelijke Belangen; zogenaamde centraalbouw, een kerktype is dat in de kerkarchitectuur in Nederland vrij weinig voorkomt. De kapel is inwendig verbouwd in 1967 toen het als “De Schalm” in gebruik werd genomen als recreatieruimte voor het personeel van het Wilhelminaziekenhuis. Toen het ziekenhuis in april 1990 is verhuisd, heeft de kapel tot 1994 leeggestaan. Het grote orgel is grotendeels verhuisd naar de Rooms Katholieke kerk in Dedemsvaart. Een klein gedeelte (2 registers) maakt nu deel uit van het orgel in het nieuwe Wilhelminaziekenhuis. In 1992 is de kapel na restauratie onderdeel gemaakt van de nieuwbouw voor het Insituut voor Creatieve Ontwikkeling (ICO) als toneel- en concertzaal ten kost van het aangebouwde catechesatielokaal en de aangebouwde kosterswoning.

Oosterhoutstraat ongen, de Schalm IMG 0190 (1)

Oosterhoutstraat 29-31-35-37-39
Woningcomplex blok III.  (1921 Ivo D. Havermans) gebouwd in opdracht van de Rijksambtenaren Woningbouw Stichting (R.A.W.B.S.). Onderdeel van een complex van twintig middenstandswoningen in negen types verdeeld over drie blokken, waarvan de zeven woningen tellende hoekblokken Oosterhoutstraat/Parkstraat reeds de status van rijksmonument bezitten. Gekenmerkt door een detaillering die wijst op de invloed van de expressionistische baksteenarchitectuur van de Amsterdamse School.

Oosterhoutstraat 29-31-35-37-39, IMG 0207 (3)

Oosterhoutstraat 30
Kantoor/consultatiebureau (1924 M. de Vries Azn); gebouwd in opdracht van mr. H. Pelinck als kantoor voor de Kraamverplegingsdienst en consultatiebureau voor Zuigelingen met een conciërge- en verpleegsterswoning op de verdieping. Al in 1925 door de Asser architect M. de Vries Azn. voor de zelfde opdrachtgever aan de achterzijde uitgebreid met verpleegsterskamers in dezelfde karakteristieke, aan het zakelijk expressionisme verwante interbellumstijl. Sinds 1953 geheel in gebruik als kantoor.

Oosterhoutstraat 30, IMG 0211 (1)

Oostersingel 1
Woonhuis met garage/koetshuis; in 1906 gebouwd als herenhuis van het Asser type voor C. Lezer. Ingrijpend verbouwd in de jaren tachtig van vorige eeuw, waarbij de een bouwlaag tellende linker travee verdween en het pand aan de rechter zijde werd verhoogd, zodat het huis een verdieping kreeg onder een nieuwe kap. Jugendstildetails. Ondanks de verbouwing kenmerkend voor de woonhuisarchitectuur voor de beter gesitueerden rond de eeuwwisseling.

Oostersingel 1, IMG 0214 (2)

Oostersingel 11
Woonhuis in 1911 voor H.G. van Holthe tot Echten ingrijpend verbouwde, van oorsprong negentiende eeuws woonhuis. Het tamelijk sobere huis geldt van de woonhuisarchitectuur voor de beter gesitueerden van rond de eeuwwisseling. Nu bankgebouw.

Oostersingel 11, IMG 0220 (2)

Oostersingel 21A
Woonhuis ; in 1853 voor de familie van de Lande gebouwd in een aan de landelijke negentiende eeuwse woonhuisarchitectuur verwante stijl, Ook verwant met de woonhuizen van het zogenaamde Asser type. Verbouwd in 1906, waarbij onder meer het dubbele schilddak met zakgoot werd vervangen door de huidige kap met bakstenen dakkapel.

Oostersingel 21A, IMG 0226 (2)

Oranjestraat 49-51
Dubbel hoekhuis (1916 D.S. Geursen) Overgangsstijl verwant aan de late art nouveau. Onderdeel van de karakteristieke, voornamelijk vroeg-twintigste eeuwse bebouwing aan de Oranjestraat.

Oranjestraat 49-51, IMG 0237 (3)

Oude Haarweg ongenummerd
Joodse begraafplaats. Aangelegd op een in 1778  aan de Nederlandsch Israëlitische Gemeenschap ter beschikking gesteld gedeelte van het Twijfelveld. De oudste grafzerk dateert van 1793. De overige zijn negentiende en twintigste eeuws. Het reinigings- of metaheerlokaal met doorrit is laat-negentiende eeuws en dateert waarschijnlijk uit de zelfde tijd als de hekpijlers met smeedijzeren Davidster.

Oude Haarweg, ongen. Joodse begraafplaats, IMG 0342 (3)

Oude Haarweg, ongen. Joodse begraafplaats, IMG 0342 (5)

Oude Haarweg, ongen. Joodse begraafplaats, IMG 0342 (8)

Oude Haarweg, ongen. Joodse begraafplaats, IMG 0342 (9)

Oude Haarweg, ongen. Joodse begraafplaats, IMG 0342 (11)

Plataanweg 24
Woonhuis in 1932 gebouwd in opdracht van T. de Haan. Het landhuisje is ontworpen door de Asser architect D. Brouwer en voorzien van een zware kap. A de Amsterdamse School verwante woonhuisarchitectuur uit het interbellum ;  staat in een gebied met meer waardevolle architectuur uit die periode.

Plataanweg 24, IMG 0244 (2)

Plataanweg 29
Woonhuis in 1933 naar ontwerp van de Asser architect D, Brouwer gebouwd in opdracht van L.J. Kramer. Voorzien van een zware kap; aan de Amsterdamse School verwante woonhuisarchitectuur uit het interbellum; staat in een gebied met meer waardevolle architectuur uit die periode.

Plataanweg 29, IMG 0247 (3)

Plataanweg 35
Woonhuis in 1932-1933 naar ontwerp van de Asser architect J. BBoelens Kzn gebouwd in opdracht van P.H. Walstra. Voorzien van een zware kap,aan de Amsterdamse School verwante woonhuisarchitectuur uit het interbellum; staat in een gebied met meer waardevolle architectuur uit die periode.

Plataanweg 35, IMG 0253 (2)

Stationsstraat 20
Woonhuis omstreeks 1900 gebouwd; typisch laat-negentiende eeuws pand, met sterk aan de neorenaissance bouwstijl verwante kenmerken. Begane grond in 1956 in gebruik genomen als kantoor van de Nutsspaarbank. In 1969 in gebruik genomen door het Drents Economisch Technologisch Instituut (DETI), nu in gebruik als kantoor van het Drents Erfgoed en de Drentse welstandscommissie.

Stationsstraat 20, IMG 0263

Stationsstraat 21
Woonhuis (1899) Typische vertegenwoordiger van de laat negentiende eeuwse woonhuisarchitectuur voor de gegoede burger, neorenaissance.

Stationsstraat 21, IMG 0265 (2)

Stationsstraat 23
Woonhuis met ged. interieur (ca 1895 neorenaissance) ; visueel en typologisch een met het buurpand  nr.25, waarmee het is verbonden door middel van een waarschijnlijk in 1930 gebouwd tussenlid. Het huis heeft een kantoorfunctie sinds 1919, toen het in gebruik werd genomen door de Raad van Arbeid.

Stationsstraat 23, IMG 0267 (1)

Stationsstraat 25
Woonhuis (ca 1900 neo-renaissance) visueel en typologisch een met het buurpand  nr.23, waarmee het is verbonden door middel van een waarschijnlijk in 1930 gebouwd tussenlid. Het huis heeft een kantoorfunctie sinds 1930, toen het in gebruik werd genomen door de Raad van Arbeid.

Stationsstraat 25, IMG 0269 (1)

Stationsstraat 27
Woonhuis ca 1900; verwant aan het Asser type en wordt tevens gekenmerkt door een aan de neorenaissance bouwstijl verwante vormgeving. Het pand maakt deel uit van de waardevolle negentiende en vroeg twintigste eeuwse bebouwing aan de Stationsstraat.

Stationsstraat 27, IMG 0272 (1)

Stationsstraat 29
Woonhuis ca 1900 herenhuis van het Asser type gekenmerkt door een aan de neo-renaissance bouwstijl verwante vormgeving. Verbouwd in 1931, waarbij de oorspronkelijke dakkapel met rondboogvenster werd vervangen door de huidige, brede bovenbouw. Het huis maakt deel uit van de waardevolle negentiende en vroeg-twintigste eeuwse bebouwing aan de Stationsstraat.

Stationsstraat 29, IMG 0295 (2)

Stationsstraat 31-33
Dubbel woonhuis met ijzeren hekwerk aan voorzijde, omstreeks 1875.

Stationsstraat 31-33, IMG 0278 (1)

Steendijk 144-146
Dubbel woonhuis met klinkeren erfscheiding (1926-1927 H. van Oosten) expressionisme met Amsterdamse School-kenmerken; gebouwd in opdracht van C.C.H. Looman.

Steendijk 144-146, IMG 0282 (5)

Torenlaan 7-9
Dubbel woonhuis in 1903 gebouwd in een aan de Art nouveau verwante bouwstijl. De serre aan de achtergevel is in 1927 toegevoegd.

Torenlaan 8-10*
Dubbel woonhuis  in 1903 gebouwd aan een straat met voornamelijk vroeg twintigste eeuwse bebouwing. Voorbeeld van de zogenaamde overgangsarchitectuur, waarin sommige details typisch vroeg-twintigste eeuws zijn, maar de grote vorm nog is gebaseerd op de meer traditionele negentiende eeuwse woonhuisarchitectuur. Ook provinciaal monument.

Torenlaan 12-14*
Dubbel woonhuis  (ca 1900 neorenaissance). De voorgevel van het dubbele herenhuis is niet meer gaaf door een in 1960 uitgevoerde verbouwing, waarbij onder meer de rechter erker werd vervangen. Ook provinciaal monument.

Torenlaan 18 C.A.
Woonhuis ; voormalige drukkerij uitgeverij De Torenlaan BV/ Provinciale Drentsche en Asser Courant bouwjaar 1898 neorenaissance; Het forse pand is verbouwd en uitgebreid in 1918, 1921, 1931 en 1950 in opdracht van de N.V. Provinciale Drentsche en Asser Courant, die er haar onderkomen had. In 1921 is een inmiddels gesloopt expeditielokaal linksachter bijgebouwd. In 1931 zijn de drukkerij en de expeditie uitgebreid, waarbij ook een garage werd gebouwd en een wachtlokaal toegevoegd. In 1950 is nog een kantoorgedeelte aangebouwd en werden de tweede en de derde verdieping van het voormalige herenhuis inwendig verbouwd. In 2002 is alles gesloopt behalve een deel van de voorgevel, waarna erachter appartementen zijn gebouwd. Op de plek van de drukhal staat nu een parkeergarage. In de resterende gevel is een deel van de oorspronkelijke belettering bewaard gebleven: Provinciale ………………Asser Courant.

Vaart NZ 2
Woonhuis distilleerderij;gebouwd in 1883 als woonhuis met likeurstokerij voor de firma Gebr. Mennega en was oorspronkelijk waarschijnlijk van het Asser type. Tegen de achterzijde van dit hoekhuis staat een lange schuur die waarschijnlijk nog ouder is dan het huis. Rechtsachter het pand is in 1916 voor J. Upmeijer een “Phänomobielgarage” gebouwd door aannemer W. Neisingh Dzn.. In het zelfde jaar werd nog een aangebouwde bergplaats met provisiekelder aan het pand toegevoegd. De oorspronkelijke kap met arkeneel is in 1917 vervangen, waarbij het pand een verdieping en de huidige frontonbekronig kreeg. In 1928 is een slijtvergunning afgegeven voor de kelder (souterrain) aan de zuidoost zijde, die daarmee een functie als slijterij kreeg. Het terrein waarop het hoekpand staat grensde vroeger aan dat van het Pelinckhuis. De tuinmuur staat er nog steeds.

Vaart NZ 2 GM IMG 7380

Vaart NZ 8-10*
Woonhuis (ca 1875) vrij sobere eclectische stijl. Het herenhuis is verbouwd in 1951, in welk jaar het huis is opgesplitst in twee woningen. Bij deze verbouwing is tevens de voordeur verhuist van de linker naar de rechter travee. Ook provinciaal monument.

Vaart NZ 8 10 GM IMG 7385

Vaart NZ 20-22-24
Woonhuis  waarschijnlijk omstreeks 1875 als een woonhuis van het Asser type gebouwd pand is in 1907 voornamelijk inwendig verbouwd door en voor de aannemer D. Neisingh. Hierbij werden waarschijnlijk ook de etalageramen van de winkelpui verwijderd en vervangen door de huidige gevelopeningen. De zuidgevel werd tegelijkertijd ontdaan van het balkon, dat verhuisde naar de linker travee van de oostgevel. Het pand staat op de overgang van de rooilijn van de bebouwing aan de voormalige zwaaikom naar die van de bebouwing aan het kanaal.

Vaart NZ 20 22 24 GM IMG 7389

Vaart NZ 38
Woonhuis negentiende eeuws van het type herenhuis.

Vaart NZ 38 GM IMG 7405

Vaart NZ 54
Woonhuis in de huidige vorm omstreeks 1870 gebouwd, maar oorspronkelijk waarschijnlijk ouder woonhuis waarschijnlijk gesplitst in 1906 toen het inwendig werd verbouwd.

Vaart NZ 54, GM IMG 7493

Vaart NZ 60-62
Woonhuis met stoep en stoeppalen  in de huidige vorm laat-negentiende eeuwse, maar van oorsprong ouder woonhuis was oorspronkelijk waarschijnlijk van het Asser type.

Vaart NZ 60 62, GM IMG 7495

Vaart NZ 64*
Woonhuis omstreeks 1880 Het in een voor de bouwtijd karakteristieke stijl gebouwde pand behoort evenals het buurpand (nr.66) tot de meer sobere woonhuisarchitectuur aan de Vaart. Het huis is verbouwd in 1962 toen het een functie kreeg als onderkomen voor de Stichting voor Kindertehuizen in Drenthe. Ook provinciaal monument.

Vaart NZ 64, GM IMG 7496

Vaart NZ 66*
Woonhuis  1830? gebouwd in 1860? van verdieping voorzien Het in een voor de bouwtijd karakteristieke stijl gebouwde pand behoort evenals het buurpand (nr.64) tot de meer sobere woonhuisarchitectuur aan de Vaart. Het huis is verbouwd in 1911 voor de toenmalige eigenaar mr. A.W. van Holthe tot Echten. Hij was advocaat.  Daarbij kreeg het huis tevens een kantoorfunctie. Boven de voordeur liet zijn opvolger Huges een perkamentrol in glas en lood aanbrengen. Ook provinciaal monument.

Vaart NZ 66, GM IMG 7497

Vaart NZ 70
Woonhuis  (omstreeks 1900) van oorsprong waarschijnlijk ouder.

Vaart NZ 70, GM IMG 7514

Vaart NZ 72
Woonhuis  (1906 H. Smallenbroek); gebouwd in opdracht van J. Timmer in een voor de architectuur van omstreeks de eeuwwisseling karakteristieke overgangsstijl en is in 1909 aan de achterzijde uitgebreid met een bedrijfsgedeelte (beschuitfabriek) met kantoor. In 1912 werd er een bijkeuken en een ingangsportaaltje aangebouwd, wederom door A. Smallenbroek voor J .Timmer.

Vaart NZ 72, GM IMG 7515

Vaart NZ 82-84
Dubbel woonhuis (circa 1865) dubbel woonhuis is verwant aan het zogenaamde Asser type.

Vaart NZ 82 84, GM IMG 7543

Vaart NZ 98
Winkel/woonhuis GESLOOPT NA BRAND 2002  was in het begin van de eeuw een bakkerswinkel met bovenwoning en een bakkerij. In 1917 werd de bakkerij een slagerij.

Vaart NZ 98, GM IMG 7544

Vaart NZ 118
Woonhuis oorspronkelijk dubbel woonhuis gebouwd in 1930 in opdracht van het R.K. Kerkbestuur van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, naar een ontwerp van de architect J.F.A. Göbel. Het vrijstaande, oorpronkelijk rechts naast het inmiddels afgebroken kerkgebouw en de pastorie gelegen pand is gebouwd in een expressionistische, aan de Amsterdamse School verwante stijl.

Vaart NZ 118, GM IMG 7546

Vaart NZ 172
Woonhuis van 1935 daterend woonhuis is van het type landhuis en is gebouwd in opdracht van J. van Kleef naar een ontwerp van architect M. de Vries en Zn.. Het huis is gebouwd in een karakteristieke interbellum stijl, waarbij het accent ligt op de kap.

Vaart NZ 172, GM IMG 7552

Vaart NZ/Vaart ZZ ongenummerd
Witterbrug ;klapbrug over de Drentse Hoofdvaart was oorspronkelijk een houten brug, die in de jaren vijftig is verstevigd door ijzeren profielbalken. De negentiende eeuwse brug vormde destijds de verbinding tussen de noord en de zuidzijde van de Vaart, maar sinds de afdamming van het kanaal heeft het zijn functie grotendeels verloren en is voor alle verkeer gesloten wegens instortingsgevaar. Brug komt oorspronkelijk uit Friesland en verving de op 10 mei 1940 opgeblazen draaibrug. Nog eerder lag er een witte klapbrug. In juni 2007 weggehaald om plaats te maken voor het weer open graven van de Vaart. De brug komt na restauratie terug op de plek van de vroegere trambrug.

Vaart NZ ZZ voorheen Witterbrug IMG 7684

Vaart ZZ 1
“Het Wapen van Drenthe”  1781-1782 gebouwd als logement voor Jan Hendrik Stoker verbouwd in 1885 bekroning met wapen uit 1905 van J. Smallenbroekan Hendrik Stoker verbouwd in 1885 bekroning met wapen uit 1905 van J. Smallenbroek; Het op de hoek van de Vaart en de Collardslaan gesitueerde hotel heeft sindsdien een aantal ingrijpende verbouwingen ondergaan. In 1905 werd het voorste deel van het hotel, dat toen twee bouwlagen en een een mezzanino onder schilddak bezat, verhoogd en van de huidige bekroning voorzien. De verbouwing werd uitgevoerd door aannemer J.A.M. de Vries, naar een ontwerp van de architect J. Smallenbroek. De opdrachtgever was de toenmalige uitbater van het etablissement J. Nanninga. Het vier traveeën brede balkon aan de linker zijgevel verdween in de loop van de twintigste eeuw en ook de gevel op de begane grond verloor zijn oorspronkelijke gevelindeling toen de huidige, brede vensterpartijen de smalle vensters en de porte brisées vervingen.  Was in het begin van de eeuw een bakkerswinkel met bovenwoning en een bakkerij. In 1917 werd de bakkerij een slagerij.In 1973 werd het pand een opvangtehuis, eerst voor daklozen, daarna voor asielzoekers. Staat in 2003 weer leeg.

Vaart ZZ 1, GM IMG 7682

Vaart ZZ 1 D
Winkel/woonhuis met winkelinterieur (Schierbeek) gerestaureerd 2003.  Een woonhuis uit 1870, dat later verbouwd is tot winkel in Art Nouveaustijl. De winkel was van de banketbakker Schierbeek, die er ook een ‘salon’ op na hield. Schierbeek en zijn opvolger Vonck stonden bekend om hun roomboterkoek. De naam van de banketbakker staat nog steeds in het glas boven de deur, het interieur is zoveel mogelijk in ere hersteld.

Vaart ZZ 1D, GM IMG 7677

Vaart ZZ 5
Winkel/woonhuis ; heeft een nog gave verdieping boven een reeds enkele malen gewijzigde winkelpui. In 1919 werd de bestaande bakkerij vergroot en verbouwd naar een ontwerp van de Asser architect J. Smallenbroek en Zn.. In 1929 werd de pui vernieuwd door architect A. Smallenbroek Jzn., in opdracht van S.S. Huizinga. De huidige pui heeft een negentiende eeuws karakter, maar dateert uit de jaren ’80 van de twintigste eeuw. De drie panden Vaart 5 tot en met 9 vormden vroeger een geheel en van oorsprong eigendom van Johannes Hofstede, zoon van Wolter Hendrik. Het was zelfs nog groter, omdat het pand waar nu de bakkerij in zit gehalveerd is voor de aanleg van de Gymnasiumstraat.

Vaart ZZ 5, GM IMG 7672

Vaart ZZ 7
Winkel/woonhuis  waarschijnlijk omstreeks 1875 als herenhuis gebouwd woonhuis had aan het eind van de negentiende eeuw een winkel/woonhuis-functie en was toen voorzien van een neo-renaissance winkelpui. Deze is in 1914 door aannemer A. de Vries Hzn. vervangen door de huidige glaspui, in opdracht van D.H. Derksema IJzerwaren.

Vaart ZZ 7, GM IMG 7670

Vaart ZZ 21-21a-21b
Veerhuis waarschijnlijk omstreeks 1875 gebouwd pand heeft lange tijd een functie gehad als ‘Veerhuis’, waar onder meer de scheepsbevrachters zitting hadden. Ook vertrok hier de snikke naar Smilde. Voor het huis was in 1899 een vergunning volgens de Drankwet afgegeven aan Folkert Westrup. Het is mogelijk dat het hier oorspronkelijk een gewoon herenhuis betrof dat in dat jaar is verbouwd en toen de functie van veerhuis met bovenwoning kreeg. In 1920 is de toenmalige stal achter het huis omgebouwd tot vergaderzaal.

Vaart ZZ 21 21a 21b, GM IMG 7657

Vaart ZZ 41
Woonhuis van 1914 daterend woonhuis voor de uit Groningen afkomstige J.J. Tonckens, naar een ontwerp van de Asser architect M. de Vries Azn.. Het hoekhuis heeft de kenmerken van veel woonhuisarchitectuur uit het tweede decennium van de twintigste eeuw.

Vaart ZZ 41, GM IMG 7647

Vaart ZZ 57
Woonhuis omstreeks 1875 gebouwd klein herenhuis dat oorspronkelijk waarschijnlijk slechts één bouwlaag telde en mogelijk van het Asser type was. Het huis is verbouwd in 1911 door architect P.H. Lunshof in opdracht van H. Jalvingh, waarbij het huis onder meer een koekoek en souterrainvensters kreeg. De aanbouw aan de achterzijde dateert van 1923.

Vaart ZZ 57, GM IMG 7627

Vaart ZZ 61-63
Woonhuis met houten serre oorspronkelijk waarschijnlijk van omstreeks 1870 daterend, aan het eind van de negentiende eeuw door H. Gratama bewoond woonhuis is samengesteld uit delen die in verschillende perioden zijn gebouwd. De huidige hoofdvorm van het pand dateert van 1911, toen een verdieping werd toegevoegd (het huis was daarvoor van het Asser type) en de entree de karakteristieke art nouveau kenmerken kreeg. Deze in opdracht van J.S. Hiegentlich uitgevoerde verbouwing, waarbij het huis tevens werd gesplitst, is uitgevoerd door de Asser aannemer D. Neisingh.  De gootlijst heeft de aannemer gewoon maar laten zitten. De voordeur is jugendstil.

Vaart ZZ 61 63, GM IMG 7624

Vaart ZZ 65
Woonhuis (1913 D. Neissingh) rationalisme; in opdracht van weduwe W. Somer gebouwd woonhuis heeft de stijlkenmerken van een aan de art nouveau verwante rationalistische stijl. Het huis met de zogenoemde tierelantijnen. Er is alle moeite gedaan om het pand zoveel mogelijk ‘fraais’ mee te geven. Ooit woonhuis van graanhandelaar De Waard.

Vaart ZZ 65, GM IMG 7623a

Vaart ZZ 67*
Hotel/woonhuis 1881 eclectisch; voor J. Brals gebouwd pand is verbouwd in 1915 voor de toenmalige eigenaar K. de Waard, waarbij het huis ook aan de achterzijde een verdieping kreeg. Gekenmerkt door spiegellijsten en terracotta ornamenten. Het huis is in 1943 gesplitst in twee woningen en doet tegenwoordig dienst als hotel/woonhuis. Ook provinciaal monument.

Vaart ZZ 67, GM IMG 7622

Vaart ZZ 79-81-81a
De Pelikaan  (1935, Van Houten) voor F.G. Thurkow. Zakelijk expressionisme. ‘De Pelikaan’ is gebouwd op de plaats waar zich voorheen de in een pand van het Asser type gevestigde bierhandel de Pelikaan bevond. Café-woonhuis de Pelikaan heeft een bar, vergaderlokaal en twee bovenwoningen. De garages en een fietsenbergplaats achter het pand zijn toegevoegd in 1936, eveneens naar een ontwerp van Van Houten. Het complexje is gebouwd in een karakteristieke interbellum stijl, die verwant is aan de late Amsterdamse School. De gevelsteen boven de deur is het wapen van de familie Thürkow, die op deze plek is begonnen met een turfhandel. Later ging de familie over op bier. De familie Thürkow is een oude Asser familie: de eerste kwam in 1743.

Vaart ZZ 79 81-81a, GM IMG 7612

Vaart ZZ 83
Aubussonhal (1878). Sober neoclassicisme. Gebouwd in opdracht van de Vereeniging voor Christelijke Belangen als lokaal voor godsdienstoefeningen. Het in de volksmond als ‘De Unie’ bekend staande kerkelijke gebouw verloor in 1919 zijn oorspronkelijke functie en ging dienst doen als gymnastieklokaal.  In 1960 is het lokaal uitgebreid met een aanbouw.
Genoemd naar de gelijknamige plaats in Frankrijk, die geruime tijd partnerstad van Assen was. De gymzaal is veruit de oudste in Assen.

Vaart ZZ 83, GM IMG 7611

Vaart ZZ 85
Woonhuis met stoep voormalige pastorie bij de ‘Aubussonhal’ omstreeks 1880 gebouwd woonhuis is verwant aan het zogenaamde Asser type.

Vaart ZZ 85, GM IMG 7609

Vaart ZZ 91-93
Dubbel woonhuis (ca 1890) gebouwd als woonhuis. Mogelijk in een later stadium gesplitst tot dubbele woning. De diverse verbouwingen (1913, 1935 en 1937) hebben het oorspronkelijke uiterlijk van het huis niet noemenswaardig geschaad.

Vaart ZZ 91 93, GM IMG 7603

Vaart ZZ 97
Tehuis voor militairen negentiende eeuwse gebouw diende in het begin van de twintigste eeuw als Christelijk tehuis voor militairen en is waarschijnlijk ook als zodanig gebouwd in opdracht van het Bestuur van het Christelijke Tehuis voor Militairen van de Nederlandsche Militaire Bond Pro Rege. In het begin van de vorige eeuw was alleen het linker gedeelte van het gebouw voorzien van een verdieping, het rechter gedeelte had een zadeldak.

Vaart ZZ 97, GM IMG 7598

Vaart ZZ 99
Woonhuis 1894; woonhuis van het zogenaamde Asser type. Het is een van de kleinere versies van dit type woonhuis in Assen.

Vaart ZZ 99, GM IMG 7594

Vaart ZZ101
Woonhuis omstreeks 1890. Het huis heeft de detaillering van de in die tijd gangbare neo renaissance bouwstijl.

Vaart ZZ 101, GM IMG 7592

Vaart ZZ105-107-109-111
Blokje van vier winkel/woonhuizen; in 1887 gebouwde woningen en winkelwoningen die deel uitmaken van een complex arbeiderswoningen, waarvan ook rijen woningen aan de Gasfabriekstraat en de Witterstraat deel uitmaken. De geveltoppen vallen op door hun karakteristieke neo renaissance vormgeving, die zo kenmerkend is voor veel architectuur uit die tijd. Diverse verbouwingen, waarmee al in 1910 (nr.105) is begonnen hebben het aanzien van het complexje geschaad.

Vaart ZZ 105 107 109 111, GM IMG 7586

Vaart ZZ 123-125
Dubbel woonhuis omstreeks 1905;  vertoont vanwege de detaillering nog enige verwantschap met de neo renaissance bouwstijl.

Vaart ZZ 123 125, GM IMG 7583

Vaart ZZ 131-133
Dubbel woonhuis ca 1895, maar van oorsprong ouder. neoclassicistisch in een eclectische stijl. Het op de Vaart georiënteerde huis is verwant aan de huizen van het Asser type.

Vaart ZZ 131 133, GM IMG 7579

Vaart ZZ 149
Winkel/woonhuis. Het in 1893 gebouwde woonhuis is in stilistisch opzicht een interessante mengeling van eclecticisme en neo renaissance en heeft een typologische verwantschap met de de huizen van het zogenaamde Asser type. Het heeft oorspronkelijk een functie gehad als winkel/woonhuis, waarvan het linker deel als tabakswinkel was ingericht. Ook gaat het gerucht dat vanuit het pand dames van lichte zeden beschikbaar waren voor de soldaten uit de ernaast gelegen kazerne.

Vaart ZZ 149, GM IMG 7577

Van der Feltzpark 5-5a
Dubbel woonhuis met ijzeren tuinhekjes aan voorzijde omstreeks 1885 gebouwd in een sobere bouwstijl.

Van der Feltzpark 7
Woonhuis (1905 waarschijnlijk door H.J. Niesingh) in overgangsstijl gebouwde woonhuis is van het type herenhuis. Kent in grote lijnen de zelfde opbouw als het buurpand (nr.9).

Van der Feltzpark 9
Woonhuis (1905 H. J. Neisingh) in opdracht van de architect in overgangsstijl gebouwd woonhuis met neo renaisance en art nouveau kenmerkerken is van het type herenhuis. Het huis heeft een opbouw die vergelijkbaar is met die van het buurpand (nr.7).

Wilhelminastraat 7
Woonhuis (1909 H.A. Zondag en J.M.A. van Nes) Het is gebouwd in opdracht van J.M.A. van Nes (Zuidlaren) naar ontwerp van de Kollummer architect H.A. Zondag. karakteristieke, vroeg twintigste eeuwse overgangsstijl, waarin met name invloeden van de chaletstijl.

Wilhelminastraat 7, GM IMG 7706

Wilhelminastraat 9-11
Dubbel woonhuis (1909, A. Smallenbroek) gebouwd voor F. Beens (9) en mej. A. Fernhout (11). Het huis wordt gekenmerkt door een aan de art nouveau verwante bouwstijl.

Wilhelminastraat 9 11 GM IMG 7708

Wilhelminastraat 10 t/m 10 e – 12 t/m 12g*
Rijkskantoren  (1913-1914) rationalistisch met jugendstilkenmerken’. Het is gebouwd in een overgangsstijl, waarin met name invloeden van het Berlagiaanse rationalisme zijn terug te vinden. Het pand heeft in 1957 een vrij ingrijpende interne verbouwing ondergaan. Omstreeks 1980 heeft wederom een verbouw plaatsgevonden voor de huisvesting van het ICO, Centrum voor Kunst en Kultuur. Tijdens de verbouw tot appartementen voor de SWA in 1996 zijn dakramen aangebracht en aan de achterzijde een dakkapel. Het exterieur is echter in vrijwel ongewijzigde staat bewaard gebleven. Ook provinciaal monument.

Wilhelminastraat 10 10e -12-12g, GM IMG 7714

Wilhelminastraat 17
Woonhuis (1909 A. de Vries Hzn) gebouwd in opdracht van K. Dilling. Typisch specimen van vroeg-twintigste eeuwse overgangsarchitectuur met art nouveau kenmerken.

Wilhelminastraat 17, GM IMG 7717

Wilhelminastraat 19-21
Dubbel woonhuis (1907, J. Smallenbroek) gebouwd in opdracht van J.H.A. Modderman. De linker woning (nr.19) is in 1931 inwendig verbouwd en in gebruik genomen als pastorie voor de Nederlands Hervormde Gemeente.

Wilhelminastraat 19 21, GM IMG 7722

Wilhelminastraat 25
Woonhuis (1909-1910) in opdracht van J.A. Frijda gebouwd; een aan de art nouveau architectuur verwant herenhuis.

Wilhelminastraat 25, GM IMG 7724

Wilhelminastraat 27-29
Dubbel woonhuis (ca 1910 J. van Houten); gebouwd in een stijl typerend voor de woonhuisarchitectuur in het tweede decennium van de twintigste eeuw. Het pand is in 1912 gebouwd in opdracht van H. Hooghoudt. Het huis maakt deel uit van een kluster vroeg-twintigste woonhuizen in Assen Oud-Zuid.

Wilhelminastraat 27 29, GM IMG 7726

Witterhaar 13
Hallehuisboerderij met achterbaander en bestrating van veldkeien; middenlangsdeeltype; oorspronkelijk waarschijnlijk een kloosterboerderij. Het huidige aanzien voor een belangrijk deel 18de eeuws. De balken van de oudste gebinten zijn al  gekapt in 1487. De eerste opzet van de boerderij dateert daarom waarschijnlijk van omstreeks 1490. Het kapjaar van de gebinten in het voormalige bedrijfsgedeelte zijn bepaald op 1640.  Van de oude ruimteïndeling van de boerderij is door aanpassingen aan de eisen van de tijd weinig overgebleven.Rondom de boerderij is het erf voorzien van een ca. één meter brede bestrating van veldkeien. De twee leilinden voor de kopgevel van het woonhuisgedeelte en enkele fruitbomen op het erf zijn overblijfselen van de oude erfbeplanting.

Zuidersingel 53-55
Woonhuis . In 1929 verbouwd tot kantoor van de Gemeenteontvanger. Tevens werden er bij deze verbouwing een overdekte gang en aanbouwen aan het pand toegevoegd.

Zuidersingel 53-55, IMG 0513 (3)

Zuidersingel 57-59
Woonhuis negentiende eeuws woonhuis van het zogenaamde Asser type. Het huis is opgesplitst in 1911 en in de huidige vorm het resultaat van verbouwingen in 1908 en 1911.

Zuidersingel 57-59, IMG 0517 (1)

Zuidersingel 67
Woonhuis oorspronkelijk waarschijnlijk omstreeks 1850 gebouwd dubbel woonhuis heeft de typische kenmerken van de landelijke woonhuisarchitectuur van de negentiende eeuw. In 1920 verbouwd.

Zuidersingel 67, IMG 0518 (2)

Zuidersingel 87-89-91
Dubbel woonhuis in 1908 voor H.A. Kraij gebouwd; Asser type ontworpen en gebouwd door de Asser aannemer H. Smallenbroek.

Zuidersingel 87-89-91, IMG 0520 (2)

Zuidersingel 97
Woonhuis 1872; overgangsstijl met invloeden van de neorenaissance.

Zuidersingel 97, IMG 0524 (1)

LOON

Asserweg ongenummerd
Transformatorhuisje op brink  circa 1925; voorbeeld van utiliteitsbouw in een aan de Amsterdamse School verwante expressionistische bouwstijl. Het is één van een aantal trafohuisjes die in het noorden van Drenthe zijn gebouwd in deze vorm.

Loon Asserweg, ongen. Transform. huisje, IMG 0441 (3)

RHEE

Dr.Johan Picardtweg 6
Picardthoeve hallehuisboerderij met krimp 17de eeuws met plaquette voor vroegere bewoner: dominee Joh. Picardt.  `Picardthoeve’ sinds 1947. Waarschijnlijk gebouwd als een akkerbouwboerderij van het langgevel\hallehuistype met krimp en middenlangsdeel, maar is sinds de 18de eeuwse? uitbreiding met een dwarsvleugel verwant aan het krukhuistype. Drenthe’s eerste geschiedschrijver Johan Picardt (1600-1670) woonde er van 1642 tot 1654. Het boerenerf te Rhee bestond al in de zestiende eeuw. Omdat de hoeve gebouwd is in een ambachtelijk-traditionele trant, die eeuwenlang vrijwel niet veranderde is het niet geheel duidelijk, wanneer deze is gebouwd, maar datering in de eerste helft van de zeventiende eeuw is waarschijnlijk. In 1973 gerestaureerd, waarbij de verzakte muren opnieuw zijn opgemetseld met gebruikmaking van de oorspronkelijke handvormsteen, detonerende toevoegingen zijn verwijderd en de oude gevelindeling is grotendeels hersteld. Een schouw uit de boerderij is te zien in het Drents Museum De ankergebinten in het oudste bedrijfsgedeelte zijn waarschijnlijk oorspronkelijke uit de eerste bouwfase. Het erf, met eik en hoogstamfruitbomen aan de noordzijde, is nog voor een belangrijk deel voorzien van een keienbestrating.

Rhee, Dr. Johan Picardtweg 6, IMG 0461 (7)