Asser Marktmeesters

In aanvulling op een artikel van mevrouw R. Klomp in het Asser Historisch Tijdschrift treft u onderstaand een overzicht van de marktmeesters die sinds 1810 in Assen hebben gefunctioneerd:
vanaf 1810                H. Mensing
1839 – 1843             J. Fokkens Santing
vanaf 1844                functie van marktmeester wordt waargenomen door veldwachter en/of politiebediende
vanaf 1862                verloting van de marktplaatsen gebeurt op het gemeentehuis; twee marktmeesters houden de aanvoer bij
1896 – 1901             L. Schuurman
vanaf 1901                G. Hasper; hij is tevens meter en weger; Hasper heeft een café met waag in de Rolderstraat
tot 1906                    A. Boxem
1906 – 1908             J. Stuut, gepensioneerd agent
1908 – 1933             J. Micka
1934 – 1960             M. Boelens, tevens waagmeester
1934 – 1953              T. Ijtsma, marktmeester van de Zaterdagavondmarkt
vanaf 1954                 D. Spoelstra
opgevolgd door         H. Blomberg, oud politieagent
1967 – 1985                H. Hogenbirk
1985 – 1987                E. Christerus
1987 – 1989                K. Stoel
1989 – 2002               H. Uiterwijk
2002 – heden             A.J. Dekker