Redactie van het Asser Historisch Tijdschrift:

Bernd Otter (hoofdredacteur)

Bertus Boivin (redactiesecretaris)

Ger Gramsma

Roelof Hoekman

Bert Ritsema

Sophie Timmer