Wat doen we?

Op 28 februari 1989 werd de Asser Historische Vereniging opgericht om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met de geschiedenis van Assen en te laten zien dat het belangrijk is voorzichtig om te springen met wat er van vroeger over is in de gemeente. Sindsdien is de Asser Historische Vereniging actief voor iedereen die de gemeente Assen en haar geschiedenis een warm hart toedraagt. De vereniging telt circa 1750 leden en hoort daarmee tot de 25 grootste in het land.   

  • Leden van de AHV kunnen de lezingen en diavoorstellingen van de vereniging bezoeken.
  • Elk jaar organiseert de AHV een excursie voor haar leden.
  • Regelmatig krijgen de leden de AHV-nieuwsbrief met het laatste verenigingsnieuws.
  • Leden van de AHV ontvangen vier keer per jaar het Asser Historische Tijdschrift. 
  • De contributie bedraagt € 20,00 per jaar.

Het Asser Historisch Tijdschrift

Ons Asser Historisch Tijdschrift verschijnt sinds maart 1991 elk kwartaal. In elk nummer vindt u nog niet eerder gepubliceerde artikelen over het Assen van vroeger. Deskundige en enthousiaste auteurs nemen u mee naar vroeger tijden om te laten zien hoe Assenaren toen leefden, woonden en werkten. Het tijdschrift verschijnt in de maanden maart, juni, september en december.
Verder vindt u in het tijdschrift steeds interessant nieuws uit de oude kranten, schitterende stadsbeelden van vroeger en nu met elkaar vergeleken en allerlei persoonlijke herinneringen in woord en beeld.
 
Andere activiteiten
De vereniging houdt zich verder bezig met een groeiende reeks activiteiten, steeds met het doel het belang van de lokale historie onder de aandacht te brengen en het historisch besef te vergroten. Zo is er de commissie stadsgidsen die wandelingen aanbiedt onder leiding van een deskundige gids door de historisch interessante gedeelten van de stad. Groepen kunnen op elk gewenst moment een wandeling aanvragen en in de zomerperiode wordt een reeks wandelingen georganiseerd waar ook individuele belangstellenden zich voor kunnen inschrijven.
 
  • Er wordt regelmatig overleg gepleegd met het gemeentebestuur van Assen over ontwikkelingen in de stad die de plaatselijke historie raken. Waar nodig wordt aan de bel getrokken als er historisch waardevolle zaken in Assen bedreigd worden. De vereniging schuwt daarbij het indienen van bezwaarschriften niet, hoewel altijd eerst de weg van de stille diplomatie gevolgd zal worden. Het ledental van de vereniging helpt mee om een vuist te maken tegen ongewenste ontwikkelingen en voor het stimuleren van het besef dat het verleden veel waarde heeft voor de toekomst.
  • De AHV biedt de mogelijkheid een lezing over enkele interessante historische onderwerpen te laten verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.
  • De vereniging verleent incidenteel hand en spandiensten bij het naspeuren van historische gegevens aan particulieren, bedrijven en instellingen.
  • De Asser Historische Vereniging houdt een archief bij dat vooral is gevuld met foto's, prenten en dia's van oud Assen. Ook zaken die uit nalatenschappen zijn verkregen zijn in het verenigingsarchief ondergebracht. U kunt spullen met historische waarde die met Assen te maken hebben afstaan aan de AHV. Neem contact op met een van de bestuursleden voor nadere informatie.

 

De vereniging

De Asser Historische Vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de historie van de stad op te wekken en te versterken. Ongeveer 1750 leden steunen dit doel van harte. Via het Asser Historisch Tijdschrift, dat vier keer per jaar verschijnt, en diverse activiteiten voor leden en niet-leden wordt de geschiedenis van de stad ruimschoots onder de aandacht gebracht.

De vereniging heeft een eigen kantoor met een archief en een bibliotheek, verzorgt ledenavonden en excursies en legt de geschiedenis vast in verhalen, foto’s en films. Stadswandelingen, exposities, tijdschrift en andere uitgaven én bijzondere projecten maken de historie van Assen voor iedereen toegankelijk.

Het bestuur

Het bestuur is per mail bereikbaar via secretariaat@ahvassen.nl

Voorzitter

Theun Vlieger             (0592) 355455           

Secretaris

Kitty Janssen              (0592) 420865           

Penningmeester

Kees van Ee               (06) 34963157           

Vice-voorzitter, PR

Bieneke Drenth          (0592) 345893           

Bestuurslid archief, Open Monumentendag

Ben Geitenbeek         (06) 44754081           

Bestuurslid stadsgidsen, ledenavonden, excursie

Rens de Ruiter           (06) 50298562

 

Ledenadministratie

Douty Nicolai              (06) 36116064            mail: ledenadministratie@ahvassen.nl

Wilt u lid worden? Vul dan het formulier in bij ‘lid worden’. Dit formulier komt automatisch bij de ledenadministratie terecht. Voor (mail-)adreswijzigingen, vragen over uw lidmaatschap, opzeggingen, etc. kunt u per mail of telefonisch contact opnemen met mw. Nicolai.

Werkgroepen

Meer dan vijftig vrijwillig(st)ers zijn actief voor de Asser Historische Vereniging. Zij voeren verschillende werkzaamheden uit. Hieronder staat kort aangegeven wat er allemaal binnen de vereniging wordt gedaan.

Werkgroep Archief

De vrijwillig(st)ers van de werkgroep Archief zijn aan het werk in het kantoor van de vereniging. Zij beheren de bibliotheek, digitaliseren de collectie (vooral krantenknipsels en foto’s), aanvaarden schenkingen en verwerken deze op correcte wijze, beantwoorden vragen van leden en andere belangstellenden, houden de collectie zo toegankelijk mogelijk en verrichten allerlei andere werkzaamheden die nodig zijn.

Werkgroep Externe PR

De geschiedenis van Assen en het werk van de Asser Historische Vereniging moet breed onder de aandacht worden gebracht. Dat kan op vele manieren: door deze website en de Facebook-pagina van de vereniging, door de aanwezigheid van vrijwillig(st)ers op wijkfeesten, Open Monumentendag en andere activiteiten in Assen, door het uitgeven van bijzondere boeken, het samenstellen van interessante exposities en noem maar op. Dit is in het kort de taak van de werkgroep Externe PR. Bij opvallende projecten proberen de leden van deze werkgroep ook de pers te interesseren.

Werkgroep Film

In de loop der tijden is veel filmmateriaal in en over Assen gemaakt. De leden van de werkgroep Film verzamelen dit beeldmateriaal, digitaliseren oude films en video’s, maken zelf opnames bij gebeurtenissen in  Assen en stellen interessante documentaires samen. Ook oude films van particulieren kunnen heel interessant zijn voor de Asser Historische Vereniging.

Werkgroep Foto

De fotografen van de Asser Historische Vereniging zijn overal te vinden waar iets gebeurt in de stad. Zij leggen het Assen van nu vast voor de toekomst, zodat de Assenaren ná ons een goed beeld krijgen van hun geschiedenis.

Werkgroep ICT

Al is de Asser Historische Vereniging gericht op de geschiedenis, de vereniging kan niet zonder moderne hulpmiddelen. Computers, scanners, printers, internet, software. Hiervoor zijn altijd mensen met een goede kennis van deze apparatuur nodig, zodat het werk van de vereniging ongestoord door kan gaan.

Redactie Asser Historisch Tijdschrift

Het Asser Historisch Tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en is algemeen bekend in de stad. De redactie is schriftelijk bereikbaar via mailadres redactie@ahvassen.nl of Kennemerland 280, 9405 LT Assen. Tel.: 0592 350767.

Stadsgidsen

Stadswandelingen door Assen worden verzorgd door de stadsgidsen van de Asser Historische Vereniging. De gidsen hebben een grote kennis van de stad en haar geschiedenis en delen deze kennis graag met belangstellenden. De wandelingen zijn te boeken via de VVV. Voor meer informatie: Klik hier

En nog veel meer….

Er gebeurt nog veel meer binnen de bruisende vereniging. Want waar zo veel mensen actief zijn, moet veel gebeuren. De Asser Historische Vereniging heeft een grote groep enthousiaste vrijwillig(st)ers die altijd klaar staan. Wilt u ook actief worden binnen de vereniging? Kom eens langs of neem contact op!