Wat doen we?

Op 28 februari 1989 werd de Asser Historische Vereniging opgericht om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met de geschiedenis van Assen en te laten zien dat het belangrijk is voorzichtig om te springen met wat er van vroeger over is in de gemeente. Sindsdien is de Asser Historische Vereniging actief voor iedereen die de gemeente Assen en haar geschiedenis een warm hart toedraagt. De vereniging telt circa 1750 leden en hoort daarmee tot de 25 grootste in het land.   

  • Leden van de AHV kunnen de lezingen en diavoorstellingen van de vereniging bezoeken.
  • Elk jaar organiseert de AHV een excursie voor haar leden.
  • Regelmatig krijgen de leden de AHV-nieuwsbrief met het laatste verenigingsnieuws.
  • Leden van de AHV ontvangen vier keer per jaar het Asser Historische Tijdschrift. 
  • De contributie bedraagt € 20,00 per jaar.

Het Asser Historisch Tijdschrift

Ons Asser Historisch Tijdschrift verschijnt sinds maart 1991 elk kwartaal. In elk nummer vindt u nog niet eerder gepubliceerde artikelen over het Assen van vroeger. Deskundige en enthousiaste auteurs nemen u mee naar vroeger tijden om te laten zien hoe Assenaren toen leefden, woonden en werkten. Het tijdschrift verschijnt in de maanden maart, juni, september en december.
Verder vindt u in het tijdschrift steeds interessant nieuws uit de oude kranten, schitterende stadsbeelden van vroeger en nu met elkaar vergeleken en allerlei persoonlijke herinneringen in woord en beeld.
 
Andere activiteiten
De vereniging houdt zich verder bezig met een groeiende reeks activiteiten, steeds met het doel het belang van de lokale historie onder de aandacht te brengen en het historisch besef te vergroten. Zo is er de commissie stadsgidsen die wandelingen aanbiedt onder leiding van een deskundige gids door de historisch interessante gedeelten van de stad. Groepen kunnen op elk gewenst moment een wandeling aanvragen en in de zomerperiode wordt een reeks wandelingen georganiseerd waar ook individuele belangstellenden zich voor kunnen inschrijven.
 
  • Er wordt regelmatig overleg gepleegd met het gemeentebestuur van Assen over ontwikkelingen in de stad die de plaatselijke historie raken. Waar nodig wordt aan de bel getrokken als er historisch waardevolle zaken in Assen bedreigd worden. De vereniging schuwt daarbij het indienen van bezwaarschriften niet, hoewel altijd eerst de weg van de stille diplomatie gevolgd zal worden. Het ledental van de vereniging helpt mee om een vuist te maken tegen ongewenste ontwikkelingen en voor het stimuleren van het besef dat het verleden veel waarde heeft voor de toekomst.
  • De AHV biedt de mogelijkheid een lezing over enkele interessante historische onderwerpen te laten verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.
  • De vereniging verleent incidenteel hand en spandiensten bij het naspeuren van historische gegevens aan particulieren, bedrijven en instellingen.
  • De Asser Historische Vereniging houdt een archief bij dat vooral is gevuld met foto's, prenten en dia's van oud Assen. Ook zaken die uit nalatenschappen zijn verkregen zijn in het verenigingsarchief ondergebracht. U kunt spullen met historische waarde die met Assen te maken hebben afstaan aan de AHV. Neem contact op met een van de bestuursleden voor nadere informatie.