beilerstraat2.jpgStraat: Beilerstraat

Huisnnummer: 2

 

Inleiding
Het in een landelijke eclectische stijl gebouwde woonhuis da­teert oorspronkelijk uit 1833 en had oorspronkelijk de functie van SCHOOL. Het voorste deel van het pand was waarschijnlijk de onder­wijzers­woning. Het diepe gedeelte daar achter bevatte de klasloka­len. Het vooraanzicht van deze voormalige Zuiderschool in de huidige vorm dateert van om­streeks 1875, hoewel de voor­deur doet vermoeden dat ook in het begin van de twin­tigste eeuw een verbou­wing aan het pand heeft plaats gevonden. Het pand maakt deel uit van het be­schermde stads­gezicht Assen.

 

Omschrijving
Het verdiepingloze, vanuit een rechthoekige plattegrond opge­trokken, diepe pand staat onder een met gesmoorde platte friese pannen gedekt wolfdak. Het heeft wit geschilderde ge­pleisterde gevels en een grijs geschilderde plint. De drie traveeën brede voorgevel heeft op de begane grond twee getoogde vensters met profiellijst. De entree­partij bestaat uit een bakstenen stoepje met twee hardste­nen treeplaten, een art nou­veau vleugeldeur met snijwerk, stolp­naald en smeedijze­ren raam­ijzers onder een geprofileerd kalf en getoogd bovenlicht met gietijzeren levensboom. De deuromlijsting staat op hard­stenen neuten en heeft een gewelfde kroonlijst. De kruisven­sters op de zolderverdieping zijn eveneens voorzien van een profiellijst en zijn behangen met persiennes. De gevel wordt beëindigd door een uitkragende, geprofileerde kroonlijst onder wolfsend.
Het voorste (rechter) deel van de linker zijgevel (met goot­lijst op klossen) is voorzien van twee getoogde vensters. De overige ven­sters en de twee porte brisées in deze gevel zijn rechtgesloten. Uit het dakschild steekt een forse houten dakkapel met zadeldak, een brede, samengestelde vensterpartij en vleugelstukken. De achtergevel wordt eveneens beëindigd door een kroonlijst onder wolfsend.

Linksachter tegen de zijgevel staat een moderne dubbele garage onder plat dak, die niet onder de bescherming valt.

 

Waardering
Het karakteristieke pand valt met name op door de langgerekt­heid en de vorm van de zowel aan de landelijke bouwkunst als aan de typisch negentiende eeuwse eclectische bouwkunst refe­rerende voorgevel, waardoor het pand architec­tuurhistorisch waarde heeft. Vanwege de oorspronkelijke functie is de voorma­lige school ook van cultuurhis­torisch belang en heeft als deel van de waardevolle laat-negentiende en vroegtwintigste bebouwing in de Beilerstraat tevens ensemblewaarde.