Assen kent tal van monumenten. Op de onderstaande pagina's vindt u een overzicht van alle gemeentelijke- en rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten

Rijksmonumenten