Stadswandelingen met gids

Interesse in een stadswandeling onder leiding van een gids? De Asser Historische Vereniging biedt een keuze uit verschillende routes.

 1. De Centrumwandeling besteedt aandacht aan het ontstaan van de stad en de belangrijkste ontwikkelingen sindsdien. De wandeling voert door het oudste deel van de stad. Duur: ongeveer anderhalf uur.
 2. Een volgende mogelijkheid is de wandeling langs De assen van Assen: deze voert langs de Vaart Zuidzijde, de Emmastraat, de Nassaulaan en de Gymnasiumstraat. Centraal staat de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad. De lange rechte Vaart en dito Hoofdlaan/Nassaulaan/Torenlaan zijn beiden gericht op het torentje van de Abdijkerk op de Brink. Ze vormen samen de leidraad voor de groei van dorp naar stad. Vaart en Nassaulaan behoren tot het beschermde stadsgezicht van Assen en staan vooral bekend om de fraaie herenhuizen, waar Assen de bijnaam “stad der paleizen’’ aan te danken heeft. Duur: ongeveer anderhalf uur.
 3. De derde mogelijkheid is De Vaartwandeling. Deze voert langs de Noord- en Zuidzijde van de Vaart en is vooral interessant vanwege de enorme variatie aan architectuur die hier te vinden is. Alle gangbare bouwstijlen uit de laatste tweehonderd jaar zijn vertegenwoordigd. Ook de opmerkelijke combinatie van bedrijvigheid en woonstee van de Asser notabelen is een nadere kennismaking waard. De gids wijst op plekjes die zelfs menig oud-Assenaar nog nooit gezien heeft. Zo is er aandacht voor de huizen van ‘het Asser type’ en voor de bijzondere Willem II-stijl. De gids vertelt over het nog altijd herkenbare café Het Veerhuis en de woning van de bekende Asser schilder Roessingh. Gewezen wordt waar de eerste krantendrukkerij stond en zo zijn er nog veel meer zaken die het waard zijn om even bij stil te staan. Duur: ongeveer anderhalf uur.
 4. De stadswandeling Assen Centrum Noord door het noordelijk deel van het Asser centrum kent een grote diversiteit. In het begin van de wandeling gaat het verhaal grotendeels over het kloosterverleden en over de tijd van het ‘Assen van de Heeren’. Daarbij horen monumentale panden en veel ruimte, meestal ontstaan voor 1850. Verderop in de wandeling komt het accent anders te liggen. Geen ‘Heeren’, maar ‘gewone luijden’ – en de bijbehorende lage en dichte bebouwing. Vooral na 1870 neemt de bebouwing toe, mede door de komst van de spoorlijn en het Asser station. Duur ongeveer anderhalf uur.
 5. Een wandelroute door Oud Zuid gaat door de woonwijk ten zuiden van de oude binnenstad, die grofweg in de periode 1880 – 1935 tot stand is gekomen.
  De wijk is interessant door de grote verscheidenheid aan architectuur en doordat hier een aantal personen heeft gewoond, die van lokale, provinciale en landelijke betekenis zijn geweest.
  De Asser architect Jan Hendrik van Houten (1898 -1978) heeft een bijzonder stempel op deze wijk gedrukt door het ontwerpen van tientallen huizen in dit woongebied.
  Duur: ongeveer anderhalf uur
 6. Op verzoek kan de Asser Historische Vereniging een wandeling op maat organiseren. Voorbeelden hiervan zijn: wandeling door Assen Oud-Zuid, wandeling over de Noorderbegraafplaats en de wandeling door de zogenoemde Molenwijkbuurt.
 7. Behalve bovengenoemde stadswandelingen is het ook mogelijk om een cullinaire stadswandeling te maken. Een middag met een diner in verschillende restaurants, afgewisseld met een historische wandeling met gids. Voor inlichtingen en boekingen kunt u terecht bij Cullinair Assen Te Voet, e-mail: cullinairassentevoet@gmail.com.

Voor groepen is een stadsgids in principe op elk gewenst tijdstip te bespreken door contact te zoeken met het kantoor van VVV Tourist Info Assen (Marktstraat 8-10) telefoon: 0592-243788 of per email info@vvvassen.nl Voor algemene vragen over de stadsgidsen of wandelingen van de Asser Historische Vereniging kunt u de coördinator van de Commissie Stadsgidsen, Rens de Ruiter, benaderen:

mobiel: 06 50 29 85 62 / e-mail: rensderuiter58@gmail.com

 

De voorwaarden: uw groep bestaat uit minimaal vijf personen en u betaalt vooraf aan de VVV een vergoeding naar het aantal gidsen dat u denkt nodig te hebben. Maximaal mag een gids vijftien mensen meenemen. De kosten per gids zijn €45. Grote groepen zijn meestal geen bezwaar, mits tijdig aangevraagd. De stadswandelingen kunnen op verzoek ook in het Engels, Duits, Frans en zelfs in het Drents worden verzorgd. Voor een rondwandeling in een andere taal dan in het Nederlands, dient vooraf overleg te worden gepleegd.

De deelnemer aan een stadswandeling doet dat voor eigen risico. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsvinden of het veroorzaken van ongevallen en ook niet voor het beschadigen- of voor vermissing van eigendommen. Deelname aan een stadswandeling veronderstellt instemming met hierboven genoemde bepalingen.

 

Zomerwandelingen

De stadswandelingen onder leiding van een gids staan in de zomervakantie in beginsel elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag open voor individuele deelname. Iedereen die zin heeft kan zich dan melden bij het VVV-kantoor aan de Marktstraat en mag tegen betaling van vijf euro mee met de gids. Deze zomerwandelingen zijn vooral bestemd voor toeristen, die Assen beter willen leren kennen. Maar ook voor Assenaren zelf is zo'n wandeling een openbaring. De zomerwandelingen worden gehouden op elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag, steeds om 14 uur vanaf het VVV-kantoor. De wandeling voert door het oudste deel van de stad. Deelnemers krijgen een goed beeld van zeven eeuwen ontwikkeling: van klooster tot economisch en bestuurlijk centrum van formaat.