Henk van Lier Lels overleden

23 februari 2019

Vandaag, zaterdag 23 februari 2019, nemen wij afscheid van onze vriend, stadsgids en bekende Assenaar Henk van Lier Lels.

Henk overleed zaterdag 16 februari jl. op negentigjarige leeftijd. Henk was al jaren betrokken bij de Asser Historische Vereniging

en kon  vol humor en enthousiasme vertellen over de geschiedenis van Assen en natuurlijk vooral over landgoed Overcingel.

 

 

Wij wensen zijn dochter, kleinzoons, vrienden en andere betrokkenen veel sterkte.

We missen hem.