In aanvulling op een artikel van mevrouw R. Klomp in het Asser Historisch Tijdschrift treft u onderstaand een overzicht van de marktmeesters die sinds 1810 in Assen hebben gefunctioneerd:.

vanaf 1810                H. Mensing

1839 – 1843             J. Fokkens Santing

vanaf 1844                functie van marktmeester wordt waargenomen door veldwachter en/of politiebediende

vanaf 1862                verloting van de marktplaatsen gebeurt op het gemeentehuis; twee marktmeesters houden de aanvoer bij

1896 – 1901             L. Schuurman

vanaf 1901                G. Hasper; hij is tevens meter en weger; Hasper heeft een café met waag in de Rolderstraat

tot 1906                   A. Boxem

1906 – 1908             J. Stuut, gepensioneerd agent

1908 – 1933             J. Micka

1934 – 1960             M. Boelens, tevens waagmeester

1934 – 1953             T. Ijtsma, marktmeester van de Zaterdagavondmarkt

vanaf 1954                D. Spoelstra

opgevolgd door         H. Blomberg, oud politieagent

1967 – 1985             H. Hogenbirk

1985 – 1987             E. Christerus

1987 – 1989             K. Stoel

1989 – 2002             H. Uiterwijk

2002 – heden            A.J. Dekker