Lustrumboek 20 jaar AHV

Dat de Asser Historische Vereniging dit jaar wat te vieren heeft moet bij veel Assenaren inmiddels wel bekend zijn. Voor het bestuur geeft dit heugelijke feit alle aanleiding dit jaar een aantal “extra’s” te organiseren.

De lustrumuitgave moest geen boek worden met een opsomming van historische wetenswaardigheden, die aanpak wordt bewaard tot wanneer de vereniging 25 jaar bestaat. Trude Evers interviewde twaalf van onze leden. Met deze dwarsdoorsnede van ons ledenbestand, van nu alweer 1600 leden, werden 12 leden op een persoonlijke manier voor even in de schijnwerpers gezet. In verband met de beperkte oplage werd het lustrumboek alleen aan de leden toegezonden.

                                                                                                  

alt