Vlotte jaarvergadering

‘Waterboek van Assen’ enthousiast ontvangen

Assenaren die meenden dat er in de stad veel te weinig water is om een boek mee te vullen, moesten hun mening tijdens de ledenavond van de Asser Historische Vereniging op 18 april jl. herzien. Het nieuwe ‘Waterboek van Assen’ telt maar liefst 192 pagina’s gevuld met foto’s en verhalen over de Asser wateren van honderden jaren geleden tot nu. Van Primodraai tot de nieuwe Sluis 2 en van de oude diepen tot aan de Blauwe As: alles komt aan bod. De eerste reacties op het boek waren zeer positief.

Jaarvergadering formaliteit

Voordat de historische quiz en de boekpresentatie van start konden gaan, werd eerst de jaarvergadering gehouden. Deze vergadering bleek vooral een formaliteit en kon dus snel worden afgerond. Het gaat goed met de vereniging: het Asser Historisch Tijdschrift blijft van hoge kwaliteit en wordt zeer gewaardeerd door leden en andere lezers, de financiën zijn op orde, het ledenaantal is redelijk stabiel en er is een actieve groep vrijwillig(st)ers die zich enthousiast inzet voor de vereniging.

De contributie blijft in 2018 gehandhaafd op het huidige niveau: twintig euro voor leden en vijf euro voor combi-leden op hetzelfde adres. Bestuursleden Ben Geitenbeek en Kitty Janssen werden voor een nieuwe bestuursperiode benoemd.

Jan Lagendijk wint historische quiz

Het was Bernd Otter, hoofdredacteur van het Asser Historisch Tijdschrift, na jarenlange pogingen eindelijk gelukt: de traditionele historische quiz was gemakkelijker dan vorig jaar. Dat was in ieder geval de conclusie die getrokken kon worden uit het feit dat de winnaar maar liefst 20 punten had – drie punten meer dan de winnaar van 2016. Overigens zijn de antwoorden op de meeste vragen te vinden in de tijdschriften van het afgelopen jaar.

Winnaar van de quiz werd Jan Lagendijk. De tweede plaats was voor Henny Zand en als derde eindigde Henk Brink.

Eerste ‘Waterboek van Assen’

voor wethouder Harmke Vlieg

Bij de laatste vraag van de historische quiz werd een prachtige foto getoond van de Vaart in de jaren twintig van de vorige eeuw. Het was voor de aanwezigen geen grote verrassing dat deze foto op de voorkant van het ‘Waterboek van Assen’ prijkt.

Boekpresentatie1

 

Wethouder Harmke Vlieg, projectleider Blauwe As Heiko ter Horst en voorzitter Theun Vlieger van de Asser Historische Vereniging stortten zich daarna op uitnodiging van Bernd Otter op een mini-quiz met zes vragen over het water in Assen. Harmke Vlieg haalde hierbij de meeste punten en kreeg daarom het eerste ‘Waterboek van Assen’. Natuurlijk ontvingen daarna ook Heiko ter Horst en Theun Vlieger een exemplaar.

Boekpresentatie3

 

In de daaropvolgende pauze bemachtigden nog veel meer aanwezigen het boek, waarin meteen druk gebladerd, gekeken en gelezen werd. Het boek is in vrijwel alle Asser boekhandels te koop voor € 18,-. Leden van de Asser Historische Vereniging kunnen het boek rechtstreeks bij de vereniging kopen met een korting van maar liefst zes euro.

IMG 5392

 

Henk van Lier Lels onderhoudend

Na de pauze was het woord aan Henk van Lier Lels, al jaren stadsgids bij de Asser Historische Vereniging maar veel bekender als de bewoner van Huize Overcingel. Hij vertelde op onderhoudende en humoristische wijze een boeiend verhaal over de familie Van Lier. Johannes van Lier, oorspronkelijk afkomstig uit Rotterdam, liet het eerste Asser huis buiten de singels in 1777 bouwen. Hij had een groot gezin, was een bekend wetenschapper en vervulde verschillende ambtelijke functies, waarbij het helaas dusdanig misging met zijn taak als ontvanger-generaal dat hij vluchtte naar het Duitse Kleef.

Het verhaal over Johannes van Lier is verwerkt in de muzikale theaterproductie Addergebroed. Producent Bastiaan Roeters vertelde over deze productie, die eind mei op de planken van alle Drentse theaters zou staan, en bood de leden van de Asser Historische Vereniging een mooi arrangement. Helaas werd enkele dagen later bekend gemaakt dat de voorstellingen in ieder geval dit jaar niet doorgaan.

Al met al een zeer geslaagde ledenavond met meer dan honderd enthousiaste bezoekers, die vrijwel allemaal met een ‘Waterboek van Assen’ onder de arm naar huis gingen. Ook de Assenaren die geen lid van de vereniging zijn, kon de verschijning van het boek amper ontgaan. Op de dag van de ledenavond besteedden het Dagblad van het Noorden en Radio Drenthe ruim aandacht aan de boekpresentatie en twee dagen later vulden boek en presentatie een hele pagina in de Asser Courant. Ook de digitale Asser media lieten zich niet onbetuigd, zodat de Asser Historische Vereniging zich op een positieve manier aan alle Assenaren heeft kunnen presenteren.