Verenigingsjaar wordt kalenderjaar

logoAHV 27 oktober 2014 – Tijdens de extra algemene ledenvergadering op 27 oktober 2014 zijn de aanwezige leden akkoord gegaan met de door het bestuur voorgestelde statutenwijziging. Belangrijkste punt hierbij is de verschuiving van het verenigingsjaar, zodat dat vanaf nu gelijk loopt met het kalenderjaar.

Eenmalig wordt met anderhalf jaar lidmaatschap gewerkt en betalen de leden € 30,-- voor het lidmaatschap tot 1 januari 2016.Vanaf dan geldt weer een jaarlidmaatschap.