Terugblik ledenavond 22 februari 2016

De jaarvergadering op 22 februari jl. werd ook deze keer weer goed bezocht; er waren ongeveer 100 bezoekers aanwezig.

Na het afscheid van Erik Appel en Hans Sluiter zijn Bieneke Drenth, Karel Jacobs en Rens de Ruiter als bestuursleden gekozen. Theun Vlieger is de nieuwe voorzitter van de vereniging. Daarnaast is vlak voor de jaarvergadering Roelien Marissen bereid gevonden als tweede secretaris aan te treden. Zij is nu nog geen officieel bestuurslid. Het secretarieel en financieel jaarverslag konden ongewijzigd worden goedgekeurd -  er werden door de aanwezigen geen op- of aanmerkingen gemaakt.

 

foto 1 ledenavond februari 2016 bestuur

 ***

Zoals inmiddels traditie werd ook nu weer een historische quiz gehouden. Bernd Otter heeft geprobeerd de historische quiz deze keer gemakkelijker te maken, maar dat is niet helemaal gelukt: de winnaar Henk Pastoor had minder punten dan de winnaar van vorig jaar.

 

foto 2 ledenavond februari 2016 quiz

 ***

Het thema van de lezing op deze avond was “Bijzondere Drenten”. Een interessante lezing die op boeiende wijze door Wim Postma werd gegeven.

 

foto 3 ledenavond februari 2016 lezing

 ***

De eerstvolgende ledenavond vindt plaats op donderdag 26 mei 2016

LET OP:

Deze keer niet in zalencentrum Van Veen, maar in het ICO-gebouw in Assen.

 


 

Nieuwe opzet ledenavond succesvol

 

Historische talkshow over dodelijk drama in 1733

Hoe is Justina Abelina de Coninck in 1733 gestorven? Is ze vermoord terwijl haar man, de dominee van Roderwolde, preekte? Of is er iets heel anders gebeurd? Dit raadsel rond Justina Abelina, een dame van adellijke afkomst, stond centraal tijdens de ledenavond van 28 september 2015.

Wim Ensing stuitte jaren geleden op een aantekening van een amateurhistoricus: (N.B. Deze – Justina Abelina de Coninck - was op een avond in de pastorie van Roderwolde door drie gemaskerde mannen vermoord. Deze zijn onbekend gebleven.) Ensing was verbaasd, want er was nooit een onderzoek geweest en een dergelijke moord had Drenthe in vuur en vlam moeten zetten. Ensing, vrijwilliger bij het Drents Archief, raakte zo geïntrigeerd dat hij diepgravend onderzoek heeft gedaan en er een boek over schreef.

Door middel van een historische talkshow, waarbij Ensing de gastheer was en medespelers antwoorden gaven namens de drie hoofdrolspelers, werden de aanwezigen meegenomen in het waargebeurde verhaal.

Ruim 280 jaar na dato is niet meer volledig te reconstrueren wat er is gebeurd. Heeft dominee Antonius Clant zijn echtgenote vermoord? Heeft Justus Zeino Abel de Coninck, die sterk gekant was tegen het huwelijk van Justina Abelina, zijn zus laten vermoorden? Of heeft Justina Abelina door het verdriet om de dood van haar dochtertje zelfmoord gepleegd?

Dominee Clant kan postuum tevreden zijn: niemand van de aanwezigen dacht dat hij de schuldige was. Beide andere opties trokken ongeveer evenveel stemmen.

De opzet van deze ledenavond was heel anders dan gebruikelijk. Maar gezien het enthousiasme van zowel spelers als publiek was het experiment zondermeer geslaagd te noemen.

Fotobijschrift: De voorzijde van het boek ‘Het drama van Justina Abelina’. Justina Abelina is het jongste meisje.

 

afbeelding justina abelina

 

 


 

Schitterende excursie naar imposant Radio Kootwijk

Zelfs de deelnemers die zich goed voorbereid hadden op de jaarlijkse excursie van de Asser Historische Vereniging keken vol ontzag naar het imposante hoofdgebouw van Radio Kootwijk bij het gelijknamige dorp op de Veluwe. Foto’s laten veel zien, maar zelf naast, in en op het gebouw staan bleek duidelijk anders. Een unieke ervaring.

Op zaterdag 6 juni 2015 waren ruim dertig leden van de Asser Historische Vereniging te gast bij Radio Kootwijk, het voormalige zenderstation waarmee het een kleine eeuw geleden voor het eerst mogelijk werd om te telefoneren met mensen in de overzeese delen van Nederland, zoals Nederlands-Indië. Een gesprekje van drie minuten kostte toen maar liefst dertig gulden en kon alleen gevoerd worden vanuit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Na een tropische vrijdag was het weer op deze zaterdag uitstekend. Droog, zonnig, aangename temperatuur. De rondleiding bij Radio Kootwijk kon zich dan ook binnen en buiten afspelen, zodat niet alleen het grote hoofdgebouw maar ook de watertoren, de pompstations en de omgeving bekeken konden worden. Een uitstekend verzorgde lunch was het slotstuk van dit bezoek.

Halverwege de terugreis werd nog een kort bezoek gebracht aan Hattem, waar het mooie weer de meeste deelnemers uitnodigde op een terrasje neer te strijken of de molen en de oude binnenstad van het stadje aan de IJssel te bekijken. Een bijzonder geslaagde excursie! 

IMG 7126

IMG 7217

IMG 7135


‘Wij bennen’ bij een interessante lezing van Klaas Koops

assens een stadsdialectAHV 25 april 2014 - Wie is Bottentinus? Is een duif in Assen een ‘duuf’ of een ‘doef’ (zoals in de straatnaam Doevenkamp)? Wat is Stadassers voor ‘wij zijn’: ‘wij bint’, ‘wij zint’ of ‘wij bennen’?

Bezoekers van de ledenavond op 17 april 2014 weten het. Klaas Koops vertelde uitgebreid over zijn onderzoek naar het Stadassers. Bestaat er een Asser dialect of niet? Tientallen leden van de Asser Historische Vereniging werkten mee aan zijn onderzoek en waren nu heel benieuwd naar de uitkomsten. Koops is er na zijn onderzoek van overtuigd dat er wel degelijk een ‘Assers’ of ‘Assens’ bestaat en schreef er een boek over: ‘Assens. Een stadsdialect’.

Verenigingsjaar wordt kalenderjaar

logoAHV 27 oktober 2014 – Tijdens de extra algemene ledenvergadering op 27 oktober 2014 zijn de aanwezige leden akkoord gegaan met de door het bestuur voorgestelde statutenwijziging. Belangrijkste punt hierbij is de verschuiving van het verenigingsjaar, zodat dat vanaf nu gelijk loopt met het kalenderjaar.

Eenmalig wordt met anderhalf jaar lidmaatschap gewerkt en betalen de leden € 30,-- voor het lidmaatschap tot 1 januari 2016.Vanaf dan geldt weer een jaarlidmaatschap.