Agenda voor de jaarvergadering op dinsdag 18 april 2017

1.         Opening.

2.         Vaststelling van de agenda.

3.         Mededelingen en ingekomen stukken.

4.         Notulen jaarvergadering van 22 februari 2016*.

5.         Jaarverslag 2016 van de secretaris*.

6.         Jaarverslag 2016 van de penningmeester *.

7.         Verslag van de kascommissie: Jan Hidding en Klaas-Jan Uildriks.

8.         Décharge van het bestuur.

9.         Benoeming kascommissie: Jan Hidding en Henk Mulder (reserve van afgelopen jaar) en een kandidaat uit de vergadering als nieuwe reserve.

10.      Vaststelling begroting 2017 en contributie 2018.

Het bestuur stelt voor om de contributie in 2018 te handhaven op € 20,-- per jaar. Het combi-lidmaatschap blijft € 5,-- per jaar kosten.

11.      Verkiezing bestuursleden.

Ben Geitenbeek en Kitty Janssen zijn aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hen beiden voor een derde termijn te benoemen.

Namen van (tegen-) kandidaten dienen tenminste tweemaal 24 uur vóór het begin van de vergadering schriftelijk bij de secretaris te worden aangemeld. Een dergelijke aanmelding dient door tenminste 10 leden te zijn ondertekend en vergezeld te zijn van een door de voorgestelde kandidaat ondertekende verklaring dat hij of zij akkoord gaat met de kandidaatstelling.

12.      Rondvraag.

13.      Sluiting.


* Stukken zijn ter vergadering beschikbaar, maar kunnen ook vooraf worden ingezien tijdens openingstijden van het kantoor van de Asser Historische Vereniging aan de Vaart Zuidzijde 71 (maandag 18.45 – 21.15 uur; woensdag 10.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur; vrijdag 13.30 – 16.00 uur).

Een verkorte versie van het secretarieel jaarverslag is op de achterkant van deze agenda te vinden.

Het verkort secretarieel jaarverslag en het financieel jaarverslag zijn te lezen op www.ahvassen.nl

Daarnaast kunnen alle stukken worden opgevraagd bij de secretaris via mailadres secretariaat@ahvassen.nl


Ledenavond 24 januari 2017

Vredeveld en Drents Archief

De wisselende aanzichten van Vredeveld en de mogelijkheden van het Drents Archief stonden centraal op de ledenavond van dinsdag 24 januari jl. Mieke Kraijer en Ferry Sieders vertelden enthousiast over de zaken waar zij zich intensief mee bezig houden.

Voor de tweede keer werd een ledenavond van de Asser Historische Vereniging gehouden in Het Schakelveld in Baggelhuizen. De leden weten deze locatie inmiddels goed te vinden, want er waren ongeveer honderd mensen aanwezig op de avond van 24 januari 2017.

Ledenavond 17 oktober 2016

Presentatie fotoboek ‘Groeten uit Assen’

en film Overval op Huis van Bewaring

Het fotoboek ‘Groeten uit Assen’ en de overval op het Huis van Bewaring op 11 december 1944 staan centraal op de ledenavond van de Asser Historische Vereniging. Ook niet-leden zijn deze avond van harte welkom om kennis te maken met de vereniging en beide belangwekkende onderwerpen. De avond wordt gehouden in Het Schakelveld op maandag 17 oktober vanaf 19.30 uur.

Erik van Echten, zoon van de bekende Asser fotograaf Frits van Echten, is in de voetsporen van zijn vader getreden en heeft een prachtig fotoboek over Assen gemaakt. ‘Groeten uit Assen’ toont tientallen foto’s van ongeveer honderd jaar geleden. Op vrijwel exact dezelfde plek heeft Van Echten in de afgelopen maanden nieuwe foto’s gemaakt. Dit geeft een interessante kijk op Assen. De ene plek in de stad is nog duidelijk herkenbaar, terwijl het bij andere foto’s haast ongelooflijk is dat het werkelijk dezelfde plek is.

Het Drents Archief en de Asser Historische Vereniging hebben meegewerkt aan dit boek, dat wordt uitgegeven door Uitgeverij kleine Uil uit Groningen. Erik van Echten vertelt op maandag 17 oktober over het fotograferen voor en samenstellen van het boek, waarbij hij natuurlijk meerdere foto’s toont. Daarna wordt het boek officieel gepresenteerd.

AHV 17 10 16 001

Na een pauze wordt de film ‘De overval op het Huis van Bewaring’ getoond. Deze film vertelt het  verhaal van de overval die het verzet op 11 december 1944 pleegde op het Huis van Bewaring aan de Brink in Assen. Hierbij werden tientallen gevangenen bevrijd. Enkele vrijwilligers van de Asser Historische Vereniging hebben wekenlang gewerkt aan de samenstelling van deze film.

Het Schakelveld is te vinden in de wijk Baggelhuizen aan de Witterhoofdweg. Er zijn een lift en ringleiding aanwezig, zodat de avond voor iedereen goed toegankelijk is. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis; consumpties zijn voor eigen rekening.

Let op: de ledenavond wordt gehouden in MFA Het Schakelveld

(in Baggelhuizen), Witterhoofdweg 1 in Assen.
Bij Het Schakelveld is volop gratis parkeerruimte.
 
   Brink 9 Assen Huis van Bewaring
 

Leden van de Asser Historische Vereniging kunnen het fotoboek ‘Groeten uit Assen’ met vijf euro korting aanschaffen. Dit kan niet in de reguliere boekhandel, maar alleen rechtstreeks bij de vereniging. Deze ledenaanbieding is geldig tot en met 31 december 2016.

Wilt u een exemplaar reserveren? Dit kan via een mail naar contact@ahvassen.nl of door middel van de bon die u bij het septembernummer van het Asser Historisch Tijdschrift hebt ontvangen.


Ledenavond 26 mei 2016

Op 26 mei is de ledenavond voor de eerste keer gehouden in De Schalm (Podium Zuidhaege, ICO) in plaats van in Zalencentrum Van Veen in Witten. In zijn openingswoord zegt de nieuwe voorzitter, Theun Vlieger, dat gekozen is voor een andere locatie om de leden tegemoet te komen. Het bestuur is heel benieuwd wat de leden vinden van het ICO als locatie voor de ledenavond. Daarom is er in de pauze een kleine enquête gehouden waarop de leden hun mening kunnen geven. De locatie van de volgende ledenavond is op dat moment nog niet bekend.

IMG 1757

Vincent van Vilsteren, conservator van het Drents Museum, houdt daarna een boeiend betoog over de historie van het Drents Museum belicht vanuit archeologisch oogpunt en over een aantal grote tentoonstellingen van de afgelopen jaren. Interessant om te weten is dat het Drents Museum in 1854 in het oude provinciehuis op de Brink is begonnen met een kast en honderd gulden. Het Drents Museum heeft de afgelopen jaren, veelal in samenwerking met buitenlandse musea, verschillende internationale projecten in huis gehaald. Deze waren een groot succes. Ook de belangstelling voor de huidige tentoonstelling (Maya’s), die nog te bezoeken is tot september 2016, is zeer groot.

IMG 1765

Vincent van Vilsteren

 

Na de pauze wordt een film vertoond met beelden en hilarisch commentaar over de TT van 1927 tot 1950. Na de film is het woord aan Egbert Braakman van het TT-bureau. Egbert kwam  op 15 november 1970 als tweede man op het TT-bureau de administratie verzorgen. Op 11 juni 1925 werd de eerste TT verreden op de route: Rolde-Borger-Schoonloo-Grolloo-Rolde. Omdat de gemeente Borger de zandweg waarover het parcours ging niet wilde verharden, is een jaar later uitgeweken naar Assen-Zuid. De huidige start en finish is nog op precies dezelfde plaats als in 1926.

IMG 1778

Egbert Braakman

 

Om half 11 wordt de avond door de voorzitter afgesloten. Hij bedankt de sprekers voor hun boeiende lezingen en wenst de leden wel thuis.


Excursie Fort Kijkduin en de voormalige werf Willemsoord

Zaterdag 4 juni verzamelden 47 leden van de vereniging zich bij de carpoolplaats aan de Balkendwarsweg voor de jaarlijkse excursie.

Dit jaar een nieuwe organisator in de persoon van Ben Geitenbeek en die had een reis uitgestippeld naar zijn oude woonplaats Den Helder. Daar gingen we Fort Kijkduin bezoeken en de voormalige werf Willemsoord waar o.a. het Marine museum en het Redding museum zijn gevestigd.

Na een voorspoedige reis kwamen we geheel volgens schema omstreeks 10.30 uur bij fort Kijkduin aan waar de koffie met heerlijk gebak op ons stonden te wachten. Vervolgens werd de groep in tweeën gesplitst en onder leiding van zeer enthousiaste rondleiders werd het fort bezichtigd.

Het Fort is in zijn oorspronkelijke vorm gebouwd tussen 1811-1813 in opdracht van Napoleon Bonaparte. Ambachtslieden uit de hele provincie Noord-Holland en honderden Spaanse krijgsgevangenen hebben in die periode aan het fort gewerkt.

Wanneer je het terrein van Fort Kijkduin betreedt, passeer je als eerste de tamboer. Dit is een grote verdedigingsmuur die als doel had het fort, het wachthuis en de fortwachterswoning te verdedigen. Achter deze verdedigingsmuur bevindt zich het voorplein met de woning en het wachthuis. 
Na de twee huisjes gepasseerd te zijn loop je via de rolbrug het dak van het 65 meter lange reduit op. Het reduit is de plek waar alle soldaten verbleven. Via de hal kun je met de draaitrap en/of lift afdalen naar de gewelven van het fort waar het museum en het Noordzee-aquarium zich
bevinden.

Het reduit bestaat uit totaal acht gewelven; de eerste twee worden in beslag genomen door het aquarium en de andere zes door het museum. 
In het museum van het fort kom je alles te weten over de geschiedenis van dit fort en de andere forten van Den Helder. In het eerste gewelf waar je binnenkomt wordt uitleg gegeven over de beginperiode van Fort Kijkduin. De landing van Engelse en Russische soldaten in Noord-Holland in 1799, het bezoek van Napoleon Bonaparte aan Den Helder en de kustverlichting op het duintop Kijkduin

Na de rondleiding stond in één van de zalen een uitstekend verzorgde lunch op ons te wachten waarna de reis werd vervolgd naar de voormalige werf Willemsoord. Uw verslaggever gaat regelmatig naar Texel en passeert dan deze werf maar heeft nooit geweten wat er allemaal achter die muren is te zien.

Onze organisator had bedacht dat ieder op eigen gelegenheid één van de bezienswaardigheden kon gaan bezoeken maar het stond ook vrij van één van de vele terrasjes te genieten van de zon en alle bedrijvigheid.

Om 16.00 uur stond de bus weer voor en werd de thuisreis aanvaard en tegen 18.00 uur arriveerden we vermoeid maar een ervaring rijker weer in Assen.

 IMG 7304

 IMG 7306

IMG 7313

IMG 7318