Afscheid penningmeester

AHV 21 september 2012 – In de jaarvergadering nam het afscheid van Hans Mijsbergh als penningmeester een belangrijke plaats in. Negen jaar lang had hij zijn taak met hart en ziel vervuld. Voorzitter Erik Appel ging er echt even voor staan.  ……”In 2003 ben jij aangetreden als penningmeester van een vereniging met 1000 leden. Het bestuur vergaderde bij iemand thuis en de kennis over de historie van Assen zat in de hoofden van enkele enthousiastelingen of lag liefdevol opgeborgen op zolderkamertjes. Vandaag hebben wij 1600 leden en een eigen kantoor waar het archief van de vereniging, toegankelijk voor iedereen, is ondergebracht…...”

Na negen jaar, langer mag niet, nam de AHV afscheid van een bestuurslid dat met grote toewijding en enthousiasme zijn taak uitgevoerde. In deze jaren ontwikkelde Hans Mijsbergh een enorme kennis over de historie van Assen. Dat was ook wel nodig want hij was inmiddels stadsgids geworden. De voorzitter noemde een aantal punten waardoor de scheidende penningmeester van groot belang was voor de vereniging: het onderhouden van warme contacten met voormalige collega’s van de gemeente, het namens de AHV voor de gemeente gidsen van nieuwe inwoners van de stad, medeauteur van het door de vereniging uitgegeven straatnamenboekje.

……” Bestuurlijk denken was een van je sterke punten. In dat opzicht was jij een grote steun voor mij! Beste Hans, dank voor je goede werk voor onze vereniging. Dank ook voor je collegialiteit en loyaliteit. Met jouw terugtreden valt er bij ons een gat in de kennis wat betreft de historie van de vereniging. Jij gaat het bestuur nu verlaten, maar vandaag treden nieuwe mensen naar voren die de ambitie hebben onze vereniging op een moderne wijze goed georganiseerd te besturen…..”

De voorzitter sprak de verwachting uit dat Hans Mijsbergh zich in commissieverband zal blijven inzetten voor de vereniging. In het dankwoord werd ook echtgenote Alie betrokken. Met het overhandigen van een cadeaubon en een bos bloemen aan Hans en Alie werd dit onderdeel van de jaarvergadering afgesloten.