Nieuwjaarsbijeenkomst

AHV 21 januari 2013 – Niet eerder in de geschiedenis van de vereniging moest een ledenbijeenkomst op de dag zelf nog worden afgelast.

De nieuwjaarsbijeenkomst met muziek, knieperties en een lezing over de historie van het apothekersvak in Assen, moest als gevolg van barre winterse omstandigheden worden afgeblazen. Van 12.00 uur tot 20.00 uur is het bestuur van de vereniging in de weer geweest het besluit van de afgelasting aan zoveel mogelijk leden door te geven. Dat ging: via de website (13.30 uur), met een bulkmail van 400 berichten(15.00 uur), via RTV Drenthe (om het uur vanaf 16.00 uur) en tenslotte met een persoonlijke opvang buiten bij Zalencentrum Van Veen in Witten. Hier konden toch nog negen dappere doorzetters op de hoogte gebracht worden van de afgelasting. Allen hadden de mogelijkheden van snelle moderne communicatie deze keer nog niet meegekregen.

Het bestuur zal in haar vergadering van februari een beslissing nemen wanneer de lezing over de historie van het apothekersvak in Assen zal plaatsvinden. Gelukkig reageerde inleider Bert Marskamp heel laconiek op de afgelasting: “Mijn lezing ligt op de plank, dus laat mij maar weten wanneer ik langs moet komen.”