Historie Asser bos blijft boeien

AHV 22 november 2012 - Welke Assenaar is nu niet trots op het prachtige bos zo dicht bij het centrum van de stad? Maar hoeveel Assenaren kennen eigenlijk de historie van hun stadsbos, meer dan alleen maar het feit dat het in 1809 een schenking was van koning Lodewijk Napoleon aan de burgers van Assen? De najaarslezing werd verzorgd door twee vrijwilligers van het IVN, de heren Wil Al en Alex Knipping.

Over de vroegste geschiedenis van het bos in Assen is weinig op papier vastgelegd. Het was het bos dat voor geriefhout hoorde bij het klooster Maria in Campis. Wil Al maakte bij zijn presentatie gebruik van afbeeldingen van mensen op schilderijen om duidelijk te maken welke functies een bos in bijvoorbeeld de middeleeuwen had. Dat het Asser bos heel oud is kan men heden ten dage nog afleiden uit het voorkomen van een bepaald soort plantje. Ook de eiken langs vooral de Beilerstraat, vormen het bewijs voor een bos van hoge ouderdom. Toen Assen, na de hervorming, steeds maar groeide werd er door de inwoners in het bos lustig op los gehakt. Er werd zelfs vee geweid. De huidige omvang en ‘architectuur’ van het zogenoemde sterrenbos is te danken aan Wolter Hendrik Hofstede die in de jaren tot 1780 duizenden bomen liet aanplanten.

Na de pauze nam Alex Knipping de toehoorders mee in een snelle en interessante vogelvlucht langs de historie van het bos vanaf 1809. Hij vertelde over de in 1823 in gebruik genomen Noorderbegraafplaats, over de eekschillers, de geruchtmakende moord op Van Opijnen, de touwslagerij, de kleedklopperij en ook over de verwoestingen in het bos door brand en door stormen. Dichter bij onze tijd ging het verhaal over de in de oorlog met dwangarbeiders gegraven tankgrachten die een onderdeel waren van de Frieslandriegel, de verdedigingslinie na de Atlantikwall. Ook de aanleg van het openluchttheater en van de schaatsbaan in het laagste deel van het stroomgebied van de Bosbeek, kwamen aan de orde. Dankzij de enthousiaste en deskundige manier waarop de gebeurtenissen en feiten werden gepresenteerd, bleven de honderd aanwezigen tot het eind geboeid luisteren.

Voorzitter Erik Appel bedankte beide heren hartelijk voor hun waardevolle bijdrage aan de verdieping van het historisch besef van de aanwezigen over het Asser bos. Een fles AHV-wijn en een cadeaubon ontbraken natuurlijk niet bij zijn dankwoord.