Assen in oorlogstijd

AHV 5 april 2012 – Het was gezellig druk bij de opening van de tentoonstelling die de Asser Historische Vereniging in de expositieruimte van het stadhuis had ingericht. Met foto’s en documenten uit eigen archief en met een zelfgemaakte ‘PowerPoint’ is een impressie samengesteld van het moment van de mobilisatie in 1939 tot en met de bevrijding van Assen op 13 april 1945.

Het overzicht van vijf zware jaren van Assen in oorlogstijd, is aangevuld met 31 tekeningen uit de klas van juf Laferte van de Emmaschool. Een motorfiets die de oorlog ongeschonden is doorgekomen, zorgt voor een driedimensionale beleving van lang vervlogen tijden. Na het welkomstwoord van de voorzitter van de vereniging vertelde ooggetuige de heer Joop Pragt, over zijn herinneringen: “Ik herinner me nog als de dag van gisteren, de 11e mei 1940, de intocht van Duitse troepen te paard, komend van Rolde via de Julianastraat, Oranjestraat richting Markt. Hier werden de paarden verzameld en vastgebonden aan houten palen, waarvan de randen door de hongerige paarden werden aangevreten.” De heer Pragt vertelde ook over de binnenkomst op 13 april 1945 van de Canadese bevrijders. Deze gebeurtenis vervulde hem met grote dankbaarheid en vreugde. De diep tragische voorvallen die zich op die dag en in de dagen daarna hadden afgespeeld blijven tot op de dag van vandaag op zijn netvlies staan.

Wethouder Maurice Hoogeveen benadrukte het grote belang van het doorgeven van kennis en ervaringen over de oorlog en over wat het verlies van vrijheid voor mensen betekent. Hij prees het initiatief van de vereniging om voor scholen tijdens de tentoonstelling rondleidingen te organiseren.

Voorzitter Erik Appel dankte de wethouder, de Emmaschool, de heer Huisman, mevrouw Aafien Woldman en de diverse ooggetuigen en commissieleden voor hun zeer gewaardeerde medewerking. Voor de coördinator van de tentoonstelling, Kitty Pettinga, is het werk nog niet afgelopen, maar voor dit moment werden de aanwezigen uitgenodigd een drankje te nemen en de tentoonstelling te bekijken. De tentoonstelling duurt nog tot en met 10 mei en is gratis te bezichtigen in het stadhuis.