Lezing Assen-Oost

AHV 21 april 2012 - Op de middag dat duizenden Assenaren een kijkje namen in het nieuwe cultuurpaleis aan de westzijde van de stad verzorgde een presentatieteam van de Asser Historische Vereniging, bestaande uit Ben Geitenbeek, Kees Venema en Hans Pettinga, ‘over het spoor’ voor 100 belangstellenden een lezing over Assen-Oost.

In de lezing werd met veel foto’s en kaartjes de geschiedenis van dit bijzondere stadsdeel verteld. In de 18e eeuw woonden welgestelde burgers en ambtenaren vooral in en bij het centrum van de stad. Aan de oostkant lagen van noord naar zuid de landgoederen Amelte en Vredeveld. In aansluiting daarop had je het Aardscheveld en een gebied dat Lombok werd genoemd. Het was er dun bevolkt. Lombok was het meest armoedige deel van de stad. Tot in de jaren dertig van de 20e eeuw woonden de mensen hier nog in plaggenhutten.Toen in 1870 de spoorlijn een feit was, ontstond de tweedeling van de stad pas echt: Assen en Assen-Oost. De vestiging van de Drentsche Exportslachterij en de Wilco conservenfabriek brachten voor de veelal laaggeschoolde mensen in dit deel van de stad de broodnodige werkgelegenheid. De gemeente had met woningbouwprojecten ook het nodige gedaan tegen de armoede en verloedering. Het Rode- , het Blauwe-, en het Witte Dorp werden uit de grond gestampt. Op initiatief van De Vereniging Nederlandsche Hervormde Stichtingen werd in 1935 op het voormalige Lombokterrein de psychiatrische inrichting Licht en Kracht gebouwd. Anno 2012 zijn de landgoederen en industrieën verdwenen, maar de 8000 bewoners van Assen-Oost vormen met elkaar een gezonde, springlevende stadswijk. De mensen van ‘over het spoor’ voelen zich zeer verbonden met elkaar en met de rest van ‘hun’ stad Assen. Aan het slot van de lezing was er nog enige interactie met enkele vragenstellers. Het presentatieteam kan terugzien op een geslaagde lezing.