Kanaal weer bevaarbaar

AHV 9 maart 2012 - Toespraak voorzitter Asser Historische Vereniging.“Geachte burgemeester, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de ‘plek van de blije gezichten’. Dit is ook de plaats waar men zich als Assenaar een beetje trots kan voelen.

Dat zal in ieder geval zo zijn als men tenminste een beetje op de hoogte is van de historie van de twee vaarwegen in de stad. Wolter Hendrik Hofstede, ooit topambtenaar en grote man achter o.a. het doortrekken van de Drentse Hoofdvaart tot in de stad, schijnt al in 1777 gepleit te hebben voor een vaarverbinding naar Groningen. De tijd was er toen niet rijp voor. Koning Lodewijk Napoleon had na zijn bezoek in 1809 aan Assen zijn architect Giudici opdracht gegeven een stadsplan te ontwerpen. Op dat ontwerp is te zien dat de ‘kolk’ een uitgang had met een vaarweg in noordelijke richting. De tijd was opnieuw niet rijp om die plannen uit te voeren. Echter, in 1855 gaf Koning Willen 3 aan de Noord-Willemskanaal Maatschappij een concessie om het kanaal te graven. Op 1 juli 1861 voer ter hoogte van ‘de plek van de blije gezichten’ het eerste schip in de richting van Groningen. In 1974 werd de trambrug uit 1915, zeer tot verdriet van vele Assenaren, ontmanteld. Enkele jaren eerder was het kanaal in verband met het Komplan Noord aan de scheepvaart onttrokken.

Geachte burgemeester nu, op 9 maart 2012, staan wij hier op een historisch belangrijke plaats, de ‘plek van de blije gezichten’. Vandaag wordt hier nieuwe historie gemaakt. Wij zijn trots op u en uw dynamische wethouders, maar ook op uw projectgroep de Blauwe As. Vandaag krijgt u van ons een plaats in de rij van Wolter Hendrik Hofstede, Koning Lodewijk Napoleon en Koning Willem 3.

Als een schip te water wordt gelaten dan geeft men het op een speciale manier een fles champagne mee. Wij willen u bij dit historisch moment een fles AHV- wijn meegeven. Het bijzondere etiket is ontworpen door ons lid Piet Keun. Wij wensen u en uw medewerkers veel succes met de uitvoering van dit prachtige project.”