De temperatuur liep hoog op

24 november 2011 - Jan Jobing en zijn zoon Dirk vertelden op deze avond over 250 jaar brandbestrijding in Assen. Jan had 36 jaar als vrijwilliger bij de brandweer gediend en de laatste jaren was hij zelfs hoofd van de uitrukdienst geweest. Zoon Dirk Jobing is bestuurslid van de Vereniging van Belangstellenden voor het Brandweerwezen. 

De beide inleiders werden moreel gesteund door enkele spuitgasten die met een oude brandweerauto naar Witten waren gereden. Zij hadden rookmaskers, stalen brandweerhelmen en enkele andere attributen meegenomen, die na afloop van dichtbij konden worden bekeken. Het bestrijden van branden was vanaf de beginjaren strak georganiseerd en gereglementeerd. De spuitgasten waren allen in het bezit van een boekje met daarin het ‘Huishoudelijk Reglement voor de Brandmeesters en Hunne Assistenten’, de namen van de spuitgasten, een opsomming van het aanwezige materieel en de beschrijving van de plaatsen waar de gemeentelijke waterpunten zich bevonden. In de verordening van de gemeente uit 1911 stond te lezen dat op iedere brandspuitbewaarplaats acht premiepenningen moesten klaarliggen. Dit had de bedoeling om bij brandalarm de spuitgasten zo snel mogelijk in beweging te krijgen. Tegen inlevering van de penning werd later op het stadhuis 30 cent als premie uitgekeerd. Geen enkele spuitgast wilde dat extraatje mislopen. Met de diapresentatie werd duidelijk gemaakt dat er tussen de eerste handspuit in het spuithuisje en de brandweerkazerne anno 2011 een wereld van verschil ligt. Met enige trots werd verteld over de enorme vooruitgang in de technische ontwikkelingen: bijvoorbeeld steeds zwaarder vermogen van de pompen en de grotere uitschuifcapaciteit van ladderwagens. Er zijn tegenwoordig zelfs bluswagens die een grote hoeveelheid ‘eigen’ water meenemen. De toehoorders kregen prachtige foto’s te zien van de grote branden in de afgelopen jaren. Van de meeste branden hadden zij wel gehoord, maar van zo dichtbij hadden zij ze niet eerder gezien. “Ik krijg het er warm van”, zei iemand. Wat in deze lezing duidelijk werd is dat de brandbestrijding van het heden absoluut niet te vergelijken valt met het blussen van branden in het verleden. De voorzitter van de AHV bedankte de inleiders voor de met enthousiasme en deskundig vertelde historie van 250 jaar brandbestrijding in Assen. Onder applaus van de zaal onderstreepte hij zijn woorden met een cadeaubon en met een fles AHV-wijn. De meegekomen spuitgasten hadden nog lang een gezellige nazit.