Het 1500ste lid is welkom geheten

De Asser Historische Vereniging heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: de vereniging verwelkomde het 1500ste lid. Daarmee is het een van de grootste verenigingen van Assen en schaart het zich ook bij de drie grootste historische verenigingen in Drenthe. Veruit de meeste leden steunen de vereniging vanwege het Asser Historisch Tijdschrift dat elk kwartaal verschijnt met artikelen over de geschiedenis van Assen en directe omgeving. Daarnaast steunen veel Assenaren de historische vereniging vanwege de behartiging van de belangen van al hetgeen historisch waardevol is in de Drentse hoofdstad.

De gedenkwaardige gebeurtenis vond plaats op maandag 17 november 2008, direct voorafgaand aan een goed bezochte lezing van provinciaal historicus Michiel Gerding over de ´eerste Drentse geschiedkundige´ Johan Picardt. De gelukkige was Boukje Lamberts uit Oosterhesselen, geboren aan de Molenstraat in Assen. Voorzitter Erik Appel concludeerde dat er een groeiende belangstelling is voor de historie en dat niet alleen vanwege oudere mensen. Ook steeds meer jongeren ontdekken de waarde van de lokale geschiedenis. Dat gaat volgend jaar extra nadrukkelijk gebeuren door allerlei activiteiten ter gelegenheid van een bijzonder jubileumjaar. In 2009 bestaat de vereniging 20 jaar, de plaats Assen 750 jaar en de stad 200 jaar.

alt