De Slag op het Hart

Voorzitter Erik Appel, Trude Evers en Kitty Pettinga25 november 2010 – Voorzitter Erik Appel opende kort na 20.00 uur de ledenavond met een hartelijk woord van welkom. Allereerst vroeg hij aandacht voor het hectometerpaaltjesproject van de heer Halbe  van de Wetering. Vervolgens riep hij de aanwezigen op zich bij het bestuur te melden voor het houden van een lezing. Tenslotte vroeg hij de leden om spullen met een historische waarde ter beschikking te stellen van de archiefcommissie van de vereniging.

De spreker van de avond, Trude Evers, werd door de voorzitter met enkele woorden ingeleid. Naar aanleiding van haar boek “De Slag op het Hart”, vertelde Trude Evers uitgebreid over haar persoonlijke achtergronden en over haar gedrevenheid en doorzettingsvermogen het boek te schrijven. Op de lagere school had zij totaal geen interesse in de geschiedenis van de jaartallen en de oorlogen. Op de middelbare school echter, kwam zij in aanraking met een excentrieke geschiedenisleraar die wel zes vreemde talen sprak. De leraar liet zijn leerlingen onderzoek doen in het toenmalige Rijksarchief. De jonge Trude raakte in de ban van het vak geschiedenis.

Ruim tien jaren van onderzoek en geploeter leidden uiteindelijk tot het boek “De slag op het hart”. Het is een roman en documentaire tegelijk en werd uitgegeven door Anja Schuring.

Op een ontspannen manier vertelde Trude over de moord in 1780 op de jonge dominee Ledeboer in de buurt van Zuidlaren. Een zijlijn van het verhaal ging over de festiviteiten ter gelegenheid van de opening van de Vaart in Assen. De historie van Assen kwam even heel dichtbij.

Op vlotte wijze werden vragen uit de zaal beantwoord. Toen er een vraag werd gesteld over de snaphaan, het vermoedelijke moordwapen, bleek er een wapendeskundige in de zaal aanwezig te zijn. De voorzitter kon de avond rond 22.00 uur afsluiten. Hij bedankte Trude hartelijk voor de informatieve avond met een grote bos bloemen.

Op de foto van links naar rechts: Erik Appel, Trude Evers, Kitty Pettinga ( de nieuwe secretaris).