AHV doet mee aan project voor alle brede scholen
3 februari 2010 - De brede scholen in Assen organiseren in het voor- of najaar de zogenoemde brede school projectweken. Aan deze weken doen scholen, kinderopvang, buurthuis en peuterspeelzalen van een bepaalde wijk mee. De verschillende scholen werken op hun eigen wijze aan hetzelfde thema. Dit jaar wordt aangesloten op het jaarthema van de gemeente: Assen: Vaar(t)jaar 2010.

De Asser Historische Vereniging is gevraagd een bijdrage te leveren. Het project gaat over de Vaart en over water in de meest brede zin van het woord. De AHV richt zich vanuit historisch gezichtspunt specifiek op drie functies van water: water om te drinken, bad en toilet, water om op te varen. Na afloop van het project moeten de leerlingen in staat zijn het geleerde met een presentatie vastleggen. Dat kan zijn: een vrije tekst, een thematafel, een wandfries of een spreekbeurt met behulp van het smartboard. Een commissie bestaande uit drie AHV-leden, bereidt het project voor. Deze commissie maakt een lesbrief en presenteert een diaserie aan de leraren van de brede scholen. Begin april gaat het project van start.