Martin Hiemink benoemd tot erelid

29 september 2009 - Tijdens de jaarvergadering van gisteravond vond er in het 20-jarige bestaan van de vereniging een bijzondere gebeurtenis plaats. Halverwege de vergadering werd Martin Hiemink weggeroepen voor een dringend telefoontje. Toen hij weer terugkwam in de zaal brak er een ovationeel applaus los. Voorzitter Erik Appel kon Martin Hiemink meedelen dat de vergadering hem zojuist had benoemd tot erelid van de vereniging.

De voorzitter vertelde in het kort welke de verdiensten van Martin gedurende twintig jaar waren geweest: was bestuurslid, deed de ledenadministratie, was hoofdredacteur (is nu  nog eindredacteur) van het tijdschrift en stond altijd met raad en daad klaar voor iedereen die iets wilde weten over de historie van Assen. Martin Hiemink bezit een enorme verzameling van ansichtkaarten, foto’s en allerlei andere memorabilia. Met het verzamelen daarvan was hij vanaf zijn jonge jaren al begonnen. Met een kistje wijn onderstreepte de voorzitter de zeer grote waardering die de Asser Historische Vereniging heeft voor de belangeloze inzet gedurende vele jaren. Hij sprak de hoop uit dat Martin nog vele jaren in het brandpunt van de vereniging zal staan.