Tentoonstelling AHV in het ICO

3 september 2009 - Ceremoniemeester Frank Samson van het ICO leidde in de Schalm het talrijke publiek op vaardige wijze door de verschillende programma-onderdelen van de opening van de tentoonstelling Alledaags Historisch Assen. Het aandeel van de AHV bestond uit 44 foto’s in 11 grote lijsten. Verklarende teksten maakten het geheel compleet.

Burgemeester Sicko Heldoorn prees in zijn geestige openingswoord het belang voor de stad van het vrijwilligerswerk van de Asser Filmclub en van de Asser Historische Vereniging. Op persoonlijke titel hadden ook een aantal leden van de AHV een deel van hun privéverzameling tentoongesteld: ansichtkaarten, TT-memorabilia, de JWF-kapel, sigarenfabriek Assen en de Hervormde Kapel. Tussen de bedrijven door speelde een kopersectie van de Johan Willem Frisokapel. De tentoonstelling zou aanvankelijk duren tot eind oktober. Wegens de grote belangstelling werd de tentoonstelling verlengd tot eind december.